Menu Zamknij

Kredyt dla zadłużonych a kredyt bez zaświadczeń

Kobieta wyjmuje z portfela kartę kredytową

Kredyt dla zadłużonych – czy to możliwe?

Termin zadłużenie posiada pejoratywny wydźwięk bowiem dotyczy sytuacji gdy dane zobowiązanie finansowe nie zostało uregulowane na czas. Dlatego dłużnikiem przyszło nazywać osobę z zaległą spłatą kredytu lub pożyczki. Choć tak naprawdę każdy kredytobiorca jest w istocie dłużny pewną określą kwotę pieniędzy instytucji finansowej. Jednak by odróżnić konsumentów, którzy zwracają swoje należności zgodnie z harmonogramem od tych, którzy tego nie czynią przyjęto stosowanie określenia dłużnicy. Te grupy osób mają zwykle olbrzymie trudności w ubieganiu się o kolejne zobowiązanie finansowe. Wraz z niespłaconym pożyczką zwykle przypina się im etykietkę nierzetelnego kredytobiorcy a prezentując negatywną historię kredytową niesłychanie trudno tworzyć wiarygodny wizerunek. Ponadto w wyniku zadłużenia znacznie osłabia się zdolność kredytowa. Jest to główny czynnik decydujący o udzieleniu klientowi zobowiązania finansowego. Konsumenci – dłużnicy są zbyt ryzykowną grupą osób, którym przyznanie kredytu i pożyczki wiąże się z dużym prawdopodobieństwem niespłacenia ich w wyznaczonym terminie.

Ryzykowny kredyt w sektorze pozabankowym

Kredyt dla zadłużonych oferowany bywa zwykle w sektorze pozabankowym, przez prywatne przedsiębiorstwa świadczące pożyczki pod zastaw. Zastaw jest jednocześnie zabezpieczeniem danego kredytu chroniący pożyczkodawce przed niewywiązaniem się klienta z warunków umowy. To także ryzykowne rozwiązanie bowiem na szali leży własność dłużnika, często w postaci nieruchomości. Nieraz spotykamy się z sytuacją, gdy klienci zostali oszukani przez daną firmę, która przywłaszczyła sobie nieruchomość gdy doszło do niewielkiej zwłoki w uregulowaniu kredytu. Byli zmuszeni zwrócić się o pomoc do kancelarii adwokackiej, która widnieje pod adresem www http://adwokacijwz.pl – adwokat Ostróda.

Kalkulator i notes z wyliczeniami
Kredyt dla zadłużonych to produkt niedostępny w sektorze bankowym

Pożyczki bez zaświadczeń

Pożyczki bez zaświadczeń o dochodach to domena firm pozabankowych. Nie oznacza to jednak, że o te produkty mogą ubiegać się osoby zadłużone. Wszystko zależy od sytuacji materialnej pożyczkobiorcy. Jeśli wykaże on odpowiednią do spłaty zobowiązania finansowego zdolność kredytowa, bez problemu uzyska chwilówkę. Jeśli zaś posiada negatywną historię kredytową oraz wpisy w rejestrze dłużników, które przemawiają na jego niekorzyść, firma pożyczkowa z reguły odmawia przyznania zobowiązania finansowe.
Podobnie jak w przypadku kredytów gotówkowych, tak i tutaj główna rolę w decyzji udzielenia pożyczki odgrywa zdolność kredytowa. Wpis do BIK czy niezbyt wysokie dochody nie muszą być jednoznaczne z brakiem akceptacji wniosku o chwilówkę. Na obraz pożyczkobiorcy wpływa wiele czynników, które analizowane są przez daną firmę pozabankową.