Menu Zamknij

Czym są instytucje parabankowe?

Kobieta trzyma w dłoni tablet

Na polskim rynku finansowym obok banków prym wiodą także tzw. chwilówki i „parabanki”. O ile te pierwsze z reguły nie budzą wątpliwości wśród klientów co do celu i zasad swojego funkcjonowania. To już istota działalności tych drugich nie dla każdego może być tak oczywista i jasna. Tym bardziej że od czasu słynnej afery związanej z upadkiem głośnego Amber Gold, bardzo wiele musi się o parabankach i zagrożeniach, które wiążą się z inwestycjami w instytucjach nie będących bankiem.

Definicja parabanku

Uścisk dłoni dwóch mężczyzn
W parabankach nie musimy się stawiać osobiście by aplikować o pożyczkę

Zgodnie z definicją parabank to instytucja, która prowadzi działalność podobną do działalności banku: tak samo przyjmuje depozyty i udziela pożyczek. Z tą jednak różnicą, że działalność banków podlega ścisłej kontroli organów zewnętrznych, co pozwala szybko wykrywać ewentualne nieprawidłowości w ich działaniu i zabezpiecza bezpieczeństwo klientom, natomiast działalność parabanku już takiej ścisłej kontroli nie podlega. w praktyce sprowadza się to tego, że nie muszą one spełniać tak ważnych z perspektywy klienta wymogów ostrożnościowych, które nałożone są na banki. Dodać należy również, że pieniądze powierzane przez klientów bankom podlegają gwarancjom wydawanym przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, którym klienci parabanków już nie podlegają. Z punktu widzenia klienta więc, oferta parabanku choć czasami na pozór może okazać się atrakcja w rzeczywistości może wiązać się z ryzykiem, którego poziomu nie jest on w stanie zaakceptować.

Nowe firmy pożyczkowe

Niestety w dzisiejszych czasach, gdy pogoń za pieniędzmi i łatwym zarobkiem stała się codziennością wielu ludzi godzi się na ryzykowne transakcje zamiast na niskooprocentowane produkty banków. Poza tym wielu klientów tych instytucji to osoby, które mają niską zdolność kredytową więc nie mogą skorzystać z kredytów jakie oferują banki. Zaznaczyć należy, że nie wszystkie parabanki działają bez odpowiedniej licencji, jednak większość tak naprawdę działa na granicy prawa. Do instytucji tych mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego zatem środki pieniężne nie mają żadnego zabezpieczenia. Wiele z parabanków zajmuje się tylko działalnością pożyczkową. Jak ryby po deszczu powstają nowe instytucje oferujące korzystne pożyczki i kuszące swoimi reklamami.

Pożyczka w parabanku – jak podjąć decyzję

W wielu przypadkach pierwsza pożyczka jest zupełnie za darmo, dlatego w razie potrzeby, oddajemy tyle, ile pożyczamy. Termin spłaty również ustalamy sami, ale trzeba pamiętać, że terminy te są znacznie krótsze, niż w tradycyjnych rozwiązaniach bankowych. W parabankach niestety nie podejmiemy umowy kredytowej na konkretny zakup jakiegoś asortymentu. Parabanki udzielają tylko pożyczek gotówkowych, co dla wielu osób jest podstawą w podejmowaniu finansowych przedsięwzięć. W obecnych czasach takie parabanki stały się świetną alternatywą dla chętnych na pożyczkę. Nie zawsze banki stają na wysokości zadania i w wielu przypadkach osoba potrzebująca zostaje odesłana z przysłowiowym kwitkiem. Parabanki to więc z jednej strony korzystne rozwiązanie dla osób potrzebujących pożyczki, które nie otrzymają takiego wsparcia ze strony banku, z drugiej jednak trzeba pamiętać, że oprocentowanie w takich parabankach jest znacznie wyższe. Nie oznacza to jednak, że nie opłaca się podejmować pożyczek w parabankach, których do wyboru mamy dość sporo. Jeśli więc znajdujemy się w chwilowej, ale trudnej sytuacji finansowej, to pożyczka w parabanku jest najlepszym rozwiązaniem.