2014 Wrzesień

Slideshow

zrekultywowany teren pod obiektem MA532

zabezpieczenie szlabanem drogi dojazdowej do-separatora

wykonane zabezpieczenie przepustu rurowego

przebudowa rowów w rejonie obiektu MA532

umocnienie rowu wzdłuz drogi serwisowej

koszenie skarp

wykonana droga dojazodwa do separatora

wykonana kładka dla zwierząt w rejonie obiektu MA548

wykonanie robót środowiskowych (ogrodzenia, nasadzenia, przejścia dla zwierząt)

wypełnienie szwów podłużnych w nawierzchni w ciągu autostrady
Odsłon artykułów:
225173

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.