2011 Sierpień

Slideshow

Naprawa osuwiska po stronie lewej w Mszanie km 556

Humusowanie naprawionej skarpy strona prawa w Msza

Ulica Wodzisławska DW 933 km 556+434

Wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego na PP

Budowa materaca kamiennego na szkodach górniczych

Układanie warstwy wiążącej na jezdni prawej km 551

Betonowanie partii wspornikow4ej segment K2 obiekt

Montaż deskowania i zbrojenia słupa podporowego B

Przygotowanie do ułożenia betonu wyrównawczego obi

Rusztowanie i deskowanie ustroju nośnego obiekt MA

Montaż balustrad i wykop pod obiektem WD 534

Balustrada i murki chodnikowe obiekt WD 537

Zabezpieczenie powierzchni betonowych akrylem obi

Umocnienie stożków KP 552
Odsłon artykułów:
225214

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.