W miesiącu maju 2014 zakończono główne roboty zawiązane z budową A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach km od 548+897 do km 567+223. Pozostałe, drobne zaległe roboty, Wykonawca zakończył 17.07.2014r. W dniu 18.09.2014r. ŚWINB potwierdził zakończenie wykonywania robót.

W terminie od 2.10.2014 do 12.12.2014 Komisja Odbioru Ostatecznego dokonywała odbioru zrealizowanych robót. Obecnie trwa okres przeglądów i rozliczania Kontraktu. 

. 2014 tydzień 25

W tygodniu 25 wykonywane były następujące roboty :

- nasadzenie roślinności,

- wykaszanie rowów Mszana - Gorzyczki (przy drogach serwisowych),

- niwelacja terenu pod MA 532 + humusowanie,

- naprawa obsuwających się skarp,

- podbudowa drogi do SpSo 3/płd.,

- naprawa kabli Abs na autostradzie Mszana - Gorzyczki,

- montaż oświetlenia skrzynki  obiektu MA 532,

- montaż oświetlenia płyty dolnej obiektu MA 532,- wymiana sikaflex na kapach chodnikowych na obiekcie WD 535.

 

Odsłon artykułów:
225142

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.