W miesiącu maju 2014 zakończono główne roboty zawiązane z budową A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach km od 548+897 do km 567+223. Pozostałe, drobne zaległe roboty, Wykonawca zakończył 17.07.2014r. W dniu 18.09.2014r. ŚWINB potwierdził zakończenie wykonywania robót.

W terminie od 2.10.2014 do 12.12.2014 Komisja Odbioru Ostatecznego dokonywała odbioru zrealizowanych robót. Obecnie trwa okres przeglądów i rozliczania Kontraktu. 

. 2014 tydzień 28

W tygodniu 28 kontynuowano naprawę usterek na obiektach mostowych Świerklany Gorzyczki, niwelację terenu pod obiektem MA532. Dokonano odbioru oświetlenia płyty dolnej obiektu MA 532 oraz oświetlenia skrzynki obiektu MA 532.

 Rozpoczęto prace związane z montażem instalacji monitoringu na obiekcie MA 532,

Poza tym wykonywano czyszczenie koryta Rzeki Szotkówka z roślinności.

 

. 2014 tydzień 27

W tygodniu 27 kontynuowano roboty związane z montażem oświetlenia płyty dolnej obiektu MA 532 oraz dalsze prace związane z demontażem placu budowy. Poza tym usuwano bieżące usterki oraz realizowano prace dotyczące:

- korytowaniem drogi do SpSo 2/E 

- podbudowa drogi do SpSo 5/Płd

- czyszczeniem koryta Rzeki Szotkówka z roślinności.

 

. 2014 tydzień 26

W tygodniu 26  kontynuowano roboty z poprzedniego tygodnia oraz wykonywano:

- korytowanie dogi do SpSo 1/E, 

- profilację powierzchni żelibetowych zaprawami PCC na obiekcie WD 534,

- zagęszczenie podłoża, ułożenie płyt drogowych, prace ziemne na MOP Południe.

 

Więcej artykułów…

  1. . 2014 tydzień 25
Odsłon artykułów:
225142

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.