W miesiącu maju 2014 zakończono główne roboty zawiązane z budową A1 odcinek od węzła Świerklany (bez węzła) do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach km od 548+897 do km 567+223. Pozostałe, drobne zaległe roboty, Wykonawca zakończył 17.07.2014r. W dniu 18.09.2014r. ŚWINB potwierdził zakończenie wykonywania robót.

W terminie od 2.10.2014 do 12.12.2014 Komisja Odbioru Ostatecznego dokonywała odbioru zrealizowanych robót. Obecnie trwa okres przeglądów i rozliczania Kontraktu. 

. 2014 tydzień 31

W tygodniu 31 trwały  prac związane  z  weryfikacją dokumentacji powykonawczej oraz:

- przygotowanie budowy do odbioru,

- rozliczenie wykonanych robót przez poszczególnych Inspektorów Branżowych,

- nadzorowanie nad robotami związanymi z montażem monitoringu na obiekcie MA 532. 

 Ze względu na eksploatację górniczą terenu, prowadzone są roboty drogowe związane z poprawą odwodnienia nawierzchni jezdni autostrady od km 550+360 - 550+490 jezdnia prawa oraz w km 551+870 - 551+960 jezdnia lewa.

 

. 2014 tydzień 30

W tygodniu 30 kontynuowano weryfikację dokumentacji powykonawczej oraz:

- przygotowanie budowy do odbioru,

- rozliczenie wykonanych robót przez poszczególnych Inspektorów Branżowych,

- nadzorowanie nad robotami związanymi z montażem monitoringu na obiekcie MA 532.

 

. 2014 tydzień 29

W tygodniu 29 trwały prace związane z

- niwelacją terenu pod MA 532 ,

- prace środowiskowe ( czyszczenie koryta rzeki Kościelniok, koszenie rowów),

- wykonano odwodnienie ulicy 1 Maja Skrzyszów 

Prowadzono także roboty drogowe związane z podbudową  drogi do  SpSo 2/E , montażem ogrodzenia  do SpSo 4/Płd.

Trwa weryfikacja dokumentacji powykonawczej,

- przygotowanie budowy do odbioru,

- rozliczenie wykonanych robót przez poszczególnych Inspektorów Branżowych,

- nadzorowanie nad robotami związanymi z montażem monitoringu na obiekcie MA 532.

 

Odsłon artykułów:
225210

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.