. 2011 tydzień 18

Postęp robót drogowych

Wykopy:

- dla rowu autostradowego 50m3,

- 100m3 Węzeł Mszana,

- 50m3 km 551,

- 50m3 km 549,

- 50m3 Węzeł Mszana,

- wykop:1000m2 km 554,

- 1000m3 km 554,

- 1000m3 km 565,

- 1000m3 km 556,

- 600m3 obiekt 537,

- 1000m3 ul.Ks.Styry,

- 1000m3 km 554,

- 1100m3 obiekt 537,

- 800m3 ul. Powstańców,

- 1000m3 km 556,

- 1000m3 km 554,

- 300m3 obiekt 537

- 1200m3 km 565,

- 1000m3 km 554,

- 600m3 obiekt 537,

- 1000m3 km 556 ;

Nasypy

- z gruntu ulepszonego: 800m3, 1000m3, 1000m3, 1000m3, 1000m3, 1000m3, 1000m3 Węzeł Mszana  ;

Materace kamienne:

rozbiórka:

- żwir 8-31,5- 500m2, 650m2, 500m2,

- geotkanina-500m2, 500m2, 600m2 ;

Wykonanie:

- ułożenie i kotwienie geosyntetyków-2500m2 km 553-554, 4000m2 km 553-554,

- łupek 31,5/63- 2000m2, 3000m2 km 553-554,

- łupek 0/63- 2000m2,;

ułożenie

- geowłókniny GRK-5-3000m2 km553, ;

Drenaże:

- powierzchniowy: 80mb km 556, 60mb km556,

- podłużny-63mb km 556, 50mb km 556, 25mb km 556,

- francuski- 60mb km 554 ;

- zasypki mostowe:  MA 524-50m3, 75m3 ; WA 525-50m3

profilowanie:

- KRZ-450m2 ul.Powstańców, 950m2 MOP PŁN,

skarp:

- 700m2 W.Mszana, 500m2 km 554, 500m2 km 554, 500m2 km 554, 500m2 Węzeł Mszana ,

skarpy i stożka km 551 ;

Pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów,

- naprawa-uzupełnienie, profilowanie i zagęszczanie dolnej skarpy wykopu,

- wymiana gruntu-1200m3 km 561, 1500m3 km 561, 1200m3 km 561, 700m3 km 561, 1500m3 km 561,

- pompowanie wody km 560-561,

-montaż słupów stalowych-2szt, 8szt, 11szt, 11szt, 8szt, 13szt,

- wbudowanie warstwy mrozochronnej-1500m3 km 561, 1700m2 km 556, 1700m2 km 556, 2000m3 km 565, 2500m3 km 561-562,

- wbudowanie warstwy w nasyp-1000m3,

- wbudowanie materiału w warstwę nasypu-1200m3 km 562,

- humusowanie skarpy-800m2, 1000m2, 1000m2 Węzeł Mszana, 100mb km 564,

- bieżące odwadnianie wykopów km 548-557,

- roboty przygotowawcze pod zamknięcie materaca kamiennego i wykonanie warstwy odprężającej km 554-555,

- umocnienie skarpy nasypu matą przeciwerozyjną- 500m2, 500m2, 500m2, 500m2, 1000m2 Węzeł Mszana,

- wykonanie fundamentów palowych km 550-551 i  553,

- stabilizacja wapnem warstwy nasypu-1200m3 km 562,

- stabilizacja KRZ-1700m2 km 556,

- ułożenie geosyntetyku-700m2 km 556, 700m2 km 556,

- betonowanie głowic fundamentów palowych km 553,

- odhumusowanie-260m2 ul.Wiejska, 150m2 ul.Ks.Styry,

- warstwa odcinająca-110m2 ul.Powstańców,

- rozkładanie masy podbudowy-150t, 120t MOP PŁD,

- rozkładanie masy wiążącej-40t , 79t MOP PŁD Otaczania

- cięcie asfaltu,

- nabijanie szpilek Otaczarnia,

- rozkładanie warstwy wiążącej-79t MOP PŁD Otaczarnia,

- cięcie asfaltu i nabijanie szpilek km 558,

- zabezpieczenie antykorozyjne słupów stalowych za pomocą powłoki malarskiej RAL 7001 km 552-554,

- układanie siatki przeciwerozyjnej-100mb km 562, 100mb km 562,

- umocnienie rowu typu A

- ułożenie korytek ściekowych-50mb km 549, 70mb km 548-549,

- Rondo na ul.Powstańców- warstwa mrozochronna 500m2,

- humusowanie-50mb km 563,

- montaż belek podwalinowych km 557-558,

- wbudowanie w warstwę nasypu stabilizacji wapiennej,

Postęp robót mostowych

MA 522

- antykorozja powierzchni betonowych powłoką akrylową,

- przygotowanie/beton wyrównawczy pod podwaliny umocnień skarp,

- pielęgnacja betonu,

- beton podwaliny umocnień skarp

WD 523

- antykorozja powierzchni betonowych powłoką akrylową,

- przygotowanie/beton wyrównawczy pod podwaliny umocnień skarp,

- pielęgnacja betonu,

- montaż szalunku podwaliny umocnień skarp

MA 524

- zasypki od strony Gliwic

WA 525

- demontaż izolacji arkuszowej pionowej (Sikaplan) na ścianie ustroju od strony .Gliwic

- przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację arkuszową pionową (Sikaplan) na ścianie ustroju i wsporniku od strony Gliwic

WD 528

- przygotowanie/ naprawy powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe

WD 530

- przygotowania powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe- badania pull off

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie segm.K2 i K3,

- rozdeskowanie segm.K1,

- ustawianie szalunków na segmencie K2 i K3,

- naprawa stref zakotwień kabli kapeluszowych na segm.K9.1,

- wpychanie cięgien sprężających na segm.K9.1,

- zbrojenie zastrzałów

WD 534

- badanie pull off na papie kapy środkowej

- zrywanie, czyszczenie płyty pomostu,

- rozdeskowanie spodu płyty pomostu,

- osadzenie kotew kapy środkowej, talerzowych,

- montaż stężeń wiatrowych

- spawanie,

- przygotowanie do sprężenia zewnętrznego obiektu,

- przygotowanie do betonowania kapy chodnikowej,

- podbijanie krawężników kapy chodnikowej,

- zbrojenie kapy chodnikowej w pasie rozdziału,

- usztywnienie dewiatorów,

- badanie pull off na betonie płyty pomostu

- naklejanie

MA 536

- zbrojenie gzymsu prawego,

- osadzanie krawężników gzymsów jezdni prawej,

- poprawki osadzenia dylatacji w osi 1 i 3,

- przygotowanie do betonowania i betonowanie gzymsu prawego jezdni prawej,

WD 537

- przygotowanie do betonowania kap chodnikowych na skrzydełkach i w strefach przydylatacyjnych,

- antykorozja konstrukcji stalowej,

- betonowanie kap chodnikowych na skrzydełkach i w strefach przydylatacyjnych w osi A i B,

- pielęgnacja betonu kap chodnikowych na skrzydełkach i w strefach przydylatacynych w osi A i B,

- montaż barier ochronnych na obiekcie

WD 538

- frezowanie płyty ustroju nośnego,

- izolacja dylatacji w osi 1 i 3,

- ustawianie krawężników kapy chodnikowej na ustroju w strefie przydylatacyjnej,

- korekta ustawień zbrojenia kapy chodnikowej i gzymsu na ustroju w strefie przydylatacyjnej,

- odwodnienie mostu,

- naprawa dylatacji w osi 1,

- podlewki pod krawężnikami kapy chodnikowej i gzymsu w strefie przydylatacyjnej oś 1,

- beton ochronny izolacji płyt przejściowych w osi 1

WD 549

- przygotowanie/ naprawy powierzchni betonowych pod powłoki akrylowe,

- badanie pull off,

KP 552

- antykorozja konstrukcji stalowej

Postęp robót branżowych

KD 1 i 6-

Kamerowanie

KD 14, 15 i 16

- montaż wpustów

KSI 3

- kanalizacja sanitarna

RO-68

- betonowanie niecki,

- umocnienie

RO-69

- plantowanie terenu

RO-84

- wykopy

- umocnienie

RO-72, 73, 116, 117, 127

- umocnienie rowu

ESN-01

- przewiert pod kabel 20kV

ESN-08

- poprowadzenie przewodów od słupa 4P do 6P oraz od 11P do ST W639,

- uruchomienie przebudowanego odcinka sieci ESN-08,

- prace dodatkowe - ułożenie i podłączenie dwóch kabli YKY240 od stacji przewoźnej do rozdzielni nN na terenie otaczarni

ESN-05

- słup 02 uzbrojenie wykonanie uziemienia

B10-nN

- kontynuacja prac przy budowie oświetlenia

- wykop,

- ułożenie kabla,

- zasypka,

- zasypywanie wykopu

PA 27

- likwidacja zatoru w rurze

SpSo 16

- betonowanie komór

Zb 9, 13 i 19

- roboty ziemne,

- układanie teokraty

Zb 16

-  roboty ziemne,

- układanie geokraty,

- budowa przelewu burzowego,

-betonowanie przelewu burzowego

Z-69 i 71

- udrażnianie drenu

SZA

- budowa studni,

- wykop pod kanalizacje

Odsłon artykułów:
225861

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.