. 2011 tydzień 15

Postęp robót drogowych :

wykopy:

- km 550- 1200m3,

- km 554 - 3000m3,

- km 556 – 4000 m3,

stabilizacja gruntu w wykopie 2200 m3,

humusowanie skarpy wykopu: 3000 m2, km 554- 1500m3,

profilowanie skarpy wykopu :

- 500m2, km 556- 2000 m3,

- km 565 – 2500 m2,

odwadnianie;

- nasypy - km 551

- z piasku

- profilowanie i zagęszczanie 2000 m3,

- MC10 - z gruntu ulepszonego 2500 m3,

- wbudowanie materiału 2000 m3,

- stabilizacja warstwy nasypu wapnem 3000 m2,

- wbudowanie warstwy nasypu stabilizowanego 1200 m3,

- km 562 stabilizacja warstwy nasypu 3000 m2,

- WD 540 - wbudowanie materiału – 1000 m3,

- km 562 - wbudowanie materiału – 500 m3,

- MC 30 - wbudowanie materiału, stabilizacja warstwy nasypu wapnem- 1800 m2, MC40 - z gruntu ulepszonego 1000 m3,

materace kamienne:

- rozbiórka: geosiatki 60/60- 2000 m2,

- kruszywa 0/63 – 2000 m2,

- wykonanie: geowłóknina 13000 m2,

- geosiatka 60/60 – 8000 m2,

- kruszywo 31,5/63 – 2000 m2;

- warstwa odprężająca: rozbiórka km 548-549 – 2500 m2

drenaże:

- podłużny w pasie rozdziału, km 553- 45m,

- poprawa geowłókniny km 563,

- powierzchniowy km 553- 350m, PPO-75m,

hałdowanie materiału:

Węzeł Mszana

- łupek przepalany "barosz-gwimet" 0/63 – 8000 t i 31,5/63 – 4000 t,

- WG – 8000 t, km 559

- pospółka Utex – 5000 t.

zasypki mostowe:

MA524 - 125m3 i WA 525 – 225 m3,

profilowanie:

- KRZ km 556- 9900 m2,

- skarpy km 562 - 50m,

- km 656, km 563: 120m,

- km 564 - 50m,

- km 558 warstwy mrozochronnej – 300 m2, pasa rozdziału km 548;

poletka próbne:

- km 565 stabilizacja podłoża SolitexemA - 1500m2 i Solitexem 1500m2,

pozostałe:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów,

- betonowanie fundamentów palowych-17 szt. km 553,

- naprawa sączka w pasie rozdziału km 563,

- wykonanie zbieracza powierzchniowego km 557 - 70m,

- betonowanie głowic fundamentów palowych 27 szt. i montaz słupów stalowych km 557 - 14 szt., km 553 - 33szt.,

- humusowanie skarpy km 563 - 150mb,

- pompowanie wody km 561,

- wymiana gruntu wykop i zasypanie km 553 – 325 m3,

- zabezpieczenie bitumiczne głowic fundamentów palowych - 50szt,

- zabezpieczenie antykorozyjne słupów stalowych (powłoka malarska RAL 7001) - 20szt.,

- montaż belek podwalinowych - 53szt.,

- odwadnianie A1,

- rozbiórka georusztu km 561 – 450 m2,

- niwelacja terenu pod ekrany km 553,

- prace porządkowe km 557.

Postęp robót mostowych

MA 548

- nakładanie zaprawy PCC na segment 3,

- kucie, szlifowanie, frezowanie nieprawidłowo nałożonej zaprawy PCC na segmenty 4 i 5,

- przygotowanie powierzchni do izolacji natryskowej,

- mycie powierzchni segmentów 1-3, 4-5 pod izolację natryskową,

- przygotowanie podłoża pod izolację natryskową  segmentu 1-3,

- przygotowanie i montaż dodatkowych ochronnych taśm  dylatacyjnych,

- izolacja grubowarstwowa natryskowa segment 1, 2

MA 524

- pielęgnacja betonu uzupełniającego pod płytą odciążającą na murze oporowym za skrzydełkiem S1,

- naprawa i wykonanie nowej warstwy geokompozytu drenażowego w osi 1,

- kosmetyka i pielęgnacja betonu płyt przejściowych w osi 2,

- demontaż szalunku betonu płyt przejściowych w osi 2,

- zbrojenie płyt przejściowych w osi 2,

- montaż zamknięcia szalunku pod płytami przejściowymi w osi 2,

- wykonanie dylatacji pomiędzy płytami przejściowymi w osi 2.,

- beton i pielęgnacja płyt przejściowych w osi 2,

- zalewanie lepikiem szczelin dylatacyjnych miedzy płytami przejściowymi w osi 2, osłon na wytykach wspornika szczelin dylatacyjnych w osi 2,

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych w osi 2,

- zalewanie lepikiem szczelin dylatacyjnych między płytami przejściowymi w osi 2 oraz osłon na wytykach wspornika szczelin dylatacyjnych

WA 525

- rozbiórka zniszczonej izolacji arkuszowej pionowej na wsporniku (konsoli),

- kosmetyka betonu,

- przygotowanie powierzchni pod izolację arkuszową pionową.

MA 532 i MD 532.1

- zbrojenie środników na segmencie K1,

- zbrojenie podpory i szalowanie L3,

- ustawianie szalunków środników na segment K1,

- układanie wież-stężenie dla segmentu K2 i K3,

- zbrojenie segmentu K9.1,

- szalowanie środników i czyszczenie deskowań podłogi,

- układanie rygli,

- montaż stężeń na K3,

- betonowanie K9.1,

- wykonanie uziemienia rusztowania segmentów K2, K3 i L3

- zbrojenie K1,

- pielęgnacja betonu K9.1,

- ustawianie rusztowania i szalowanie stropu K9.1,

- zbrojenie segmentów K1,

- składanie schodni przy K2,

WD 534

- wklejanie prętów do krawężników,

- badanie pull-off podłoża pod kapę chodnikową i na papie pod kapę chodnikową,

- zbrojenie i deskowanie ścianki zaplecznej i skrzydełek w osi B,

- usunięcie zalegających na płycie pomostu elementów rusztowań podpierających konstrukcję stalową,

- deskowanie ścianki zaplecznej i skrzydełek w osi B, montaż stężeń wiatrowych, przygotowanie pod izolację kapy chodnikowej, primer pod izolację z papy termozgrzewalnej pod kapa chodnikową,

- zbrojenie ścianki zaplecznej. i skrzydełek w osi A, ustawianie krawężników kapy chodnikowej, montaż stężeń wiatrowych, zamknięcie szalunku ścianki zaplecznej i skrzydełek w osi A i B, zbrojenie kapy chodnikowej,

- rozdeskowanie płyty pomostu.

MA 536

- osadzanie desek gzymsowych na gzymsach jezdni prawej,

- uzupełnianie izolacji pod krawężniki w strefach przydylatacyjnych,

- badanie pull-off na papie płyt przejściowych w osi 1,

- izolacja płyty pomostu papą termozgrzewalną pod krawężnikami,

- uzupełnianie krawężników i kotew na gzymsach,

- ustawianie krawężników gzymsów

WD 537

- rozszalowanie płyt przejściowych w osi 1,

- szalowanie i wkładanie przygotowanego wcześniej zbrojenia płyt przejściowych w osi 3,

- kanalizacja, szalunek i beton wyrównawczy pod kapy chodnikowe na skrzydełkach w osi A i B,

- czyszczenie płyty pomostu pod izolację,

- montaż studni

- usuwanie desek gzymsowych na skrzydełkach,

- ustawianie krawężników,

- zbrojenie kap i gzymsów na skrzydełkach w osi A i B,

- izolacja płyty pomostu papa termozgrzewalną,

WD 538

- piaskowanie płyt przejściowych,

- zbrojenia skrzydełek i zbrojenia dylatacji os 1 i 3 ,

- poprawa ustawienia zbrojenia przy dylatacjach w osi 1-3,

- przygotowanie szalunków dylatacji,

- zalewanie szczelin między płytami przejściowymi i płytami a ścianką zapleczną w osi 3.

Postęp robót branżowych

Kanalizacja deszczowa:

KD I. III, IV, VI -  kamerowanie,

roboty na KD V, XV, III, XIII, VIII,

Drenaże rolnicze:

Z069

- wylot drenażu,

- udrożnienia drenażu,

Z 71

- udrażnianie drenażu,

- montaż rur.

Zbiorniki retencyjne:

Zb8

- roboty ziemne,

- układanie geokraty,

Zb19

- roboty ziemne,

- układanie geokraty,

- zbrojenie przelewu mnicha,

- wypełnianie geoktray żwirem,

- zbrojenie budowli,

- układanie żwiru, elementów żelbetowych,

Zb 16,  i Zb 13

- roboty ziemne,

ZB 13, 16

- układanie kraty

Melioracje:

RO 75, RO76, RO127, RO129

- umacnianie rowów,

R21

- roboty wykończeniowe,

RO157, R20

- roboty ziemne, umacnianie rowu,

RO69

- zbrojenie, montaż osadnika,

- betonowanie,

RO 157

- roboty ziemne,

RO 86

- humusowanie,

Szotkówka

- roboty ziemne,

- wykonanie rowu obiegowego,

RO 76 i RO 75

- zbrojenie niecki

Separatory i osadniki:

SpSo10

- zasypka,

- regulacja włazów,

SpSo15

- montaż studni i rur,

- zasypka,

SpSo11

- zasypka,

- regulacja włazów,

SpSo12

- roboty wykończeniowe,

SpSo17

- montaż studni,

- orurowanie,

SpSo18

- montaż studni

- orurowanie,

- układanie nadstawek

Teletechnika:

TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, TT6

- roboty wykończeniowe i naprawcze,

TT15

- wykonanie przepustu, studni,

- budowa kanalizacji,

SZA

- budowa rurociągu.

Elektoenergetyka:

ESN08

- wykonanie fundamentu słupa

Odsłon artykułów:
225789

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.