. 2011 tydzień 11

Postęp robót drogowych

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i by-passów ;

- naprawa dróg technologicznych ;

- nasyp z gruntu niespoistego przy WA 525 ;

- wzmocnienie konstrukcji nasypu geosyntetykiem przy WA 525 ;

- rozbiórka materaca kamiennego w kilometrze 553P  – kruszywo 0/63, geosiatki 40/40,  w kilometrze 554L kruszywo 0/63, geosiatka 40/40 ;

- wykonanie IV w-wy zasypki MA 532, podpora E ;

- drenaż francuski, podłączenia  w kilometrze:  555L i 560P ;

- drenaż podłużny w  pasie rozdziału - kilometr 549 ;

- stabilizacja podłoża MC40 i MC 33 wapnem- Węzeł Gorzyce, wbudowanie stabilizacji MC 10 ;

- odwodnienie: by-passa WD 547, A1, w kilometrze 565 ;

- zasypka MA 536 ;

- poletko próbne pospółki 0/63 w kilometrze 558P, łupek przewęglony 0/63 w kilometrze 558L ;

- odhumusowanie DD14 ;

- profilowanie terenu wywóz ziemi w kilometrze 557 ;

- pompowanie wody PA 29 + w kilometrze 561 ;

- profilowanie warstwy mrozochronnej w kilometrze 558 ;

- drenaż powierzchniowy w kilometrze 562 ;

- betonowanie studzienek dren francuski w kilometrze 558 ;

- naprawa zbieracza drenu powierzchniowego w kilometrze 562 ;

- odwierty geologiczne.

Postęp robót mostowych

MA 532/MD532.1

- wykończenia przy szalunku segmentu L5-L4,

- powierzchniowe groszkowanie ciosów ,

- wstępne ustawianie rusztu stalowego i deskowań dla segmentu K1 ,

- łączenie rygli rusztowania dla segmentu K1,

- usuwanie awarii linii energetycznej i na żurawiach przy podporze B i D ,

- przywóz na budowę szalunku płyty dolnej segmentu K1 ,

- ustawianie rusztu stalowego na segmencie K2 ,

- korekta wysokości deskowania firmy Deskbud ,

- wykonanie przyłącza elektrycznego dla segmentów K1 i K9.1 (na deskowaniach) ,

- wykonanie VI warstwy zasypki
WD 538

Poprawa ustawienia wysokościowego:

- zbrojenia kapy chodnikowej na ustroju nośnym i krawężników na ustroju nośnym – str. Gliwice,

- spawanie prętów kotwiących krawężników do zbrojenia na ustroju nośnym – str. Gliwice,

- podlewka pod krawężniki na ustroju nośnym ,

- wypełnienie szczelin dylatacyjnych między betonem a deskami gzymsowymi na ustroju nośnym,

- demontaż konsoli roboczych
WD 550

-  kosmetyka betonu kap chodnikowych i gzymsów na skrzydełkach S1-S4,

- uszczelnianie szczelin dylatacyjnych desek gzymsowych, kap chodnikowych i krawężników ,

- sprzątanie obiektu
WD 534

- montaż wieszaków
MA 524

- rozdeskowanie ścianki zaplecznej, skrzydełka i muru oporowego w osi 1 jezdnia prawa i gzymsu,

- kosmetyka betonu ścianki zaplecznej, skrzydełka i muru oporowego,

- montaż wieszaków i wiaty przeciwdeszczowej pod izolacje ścianki zaplecznej, skrzydełka i muru oporowego,

- izolacja konsoli pod płyty przejściowe,

- ścianka zapleczna, izolacja na zimno,

- ścianka zapleczna, skrzydełka, mur oporowy, wykonanie 4 warstwy izolacji na skrzydełku S1, murze oporowym i ściance zaplecznej

MA 536

- betonowanie  gzymsu,

- poprawka zbrojenia gzymsu lewego jezdni lewej na ustroju,

- przygotowanie do betonowania i rozdeskowanie gzymsu,

- czyszczenie,

- przygotowanie szczelin dylatacyjnych desek gzymsowych, gzymsu i krawężników,

- montaż konsoli roboczych
WD 537

- piaskowanie konstrukcji stalowej – kotwy dolne,

- gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną na płytach przejściowych w osi A ,

- izolacja z papy termozgrzewalnej na płytach przejściowych w osi A ,

- zbrojenie betonu ochronnego izolacji płyt przejściowych w osi A,

- szalowanie i betonowanie: podwaliny pod krawężnik w osi B i betonu ochronnego betonu płyt przejściowych w osi A;
MA 548

- naprawa powierzchni betonowej pod izolację natryskową grubowarstwową  zaprawą PCC,

- wklejanie taśm dylatacyjnych.

Postęp robót branżowych

Zb 2

– budowa kanału,

- koszenie trawy,

- izolacja wewnętrzna rur stalowych,

Zb 4

– koszenie trawy
Zb 14

– roboty ziemne,

- montaż kanału i studni,

- układanie geokraty
Zb 18 i 19

– roboty ziemne
SpSo 1

- montaż nadstawek
SpSo 2

– budowa kanału
SpSo 5

– betonowanie komór,

- orurowanie
SpSo 10

– wykonanie kanału z rur
SpSo 15

- wykop pod komory
SpSo 16

– roboty ziemne,

- montaż osadnika piasku,

- betonowanie fundamentu
SpSo 18

- roboty ziemne,

- betonowanie fundamentów
KD III

– kamerowanie,

- czyszczenie kanału,

- montaż studni i rur
KD XVIII

– naprawa przykanalików
KD XIX

- montaż wpustów
R 21

- betonowanie mnicha
R 24

- odmulanie rowu
RO 66

– wykopy pod studnie,

- zasypka studni,

- montaż studni,

- zbrojenie niecki,

- umocnienie rowu
RO 67, 86 i 136

- umocnienie rowu
TT 12

– wykopy pod kanalizację i studnię teletechniczną,

- montaż studni, rur i kabla,

- zgrzewanie rur,
MOP PÓŁNOCNY

- zgrzewanie rur na wodociągu
Ul.Szybowa

- przebudowa studni

Odsłon artykułów:
225182

Odwiedza nas 81 gości oraz 0 użytkowników.