. 2011 tydzień 10

Postęp robót drogowych

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i by-passów ,

- rozbiórka warstwy odprężającej w kilometrze 548-549L ,

- profilowanie: KRZ w kilometrze 551L 558, skarp w kilometrze 554, skarp łącznic ,

- wykop – 750m3 w kilometrze 550 + nasyp z gruntu ulepszonego 750m3 w kilometrze 552 – WA 525 ,

- rozbiórka materaca kamiennego w kilometrze 554L i 555 ,

- przygotowanie podłoża pod stabilizację – 1000m2 w kilometrze 554 ,

- drenaż w pasie rozdziału w kilometrze 555i 554 ,

- odwiert geologiczny w kilometrze 555P ,

- hałdowanie łupka przepalanego Barosz Gwimet 0-63 - 2000t, na Węźle  Mszana ,

- hałdowanie łupka przepalanego Barosz Gwimet 31,5-63 - 1000t, na Węźle Mszana ,

- odwodnienie pasa głównego,

- wywóz materiału na odkład tymczasowy na terenie budowy – 1000t, na Węźle Gorzyce ,

- rozbiórka ul. Mickiewicza,

- wykop – 320m3 w kilometrze 557 ,

- wymiana gruntu w kilometrze 561,

- profilowanie terenu,

- wywóz materiału na odkład tymczasowy na terenie budowy w kilometrze 562,

- pompowanie wody PA 29 i w kilometrze 560,

- drenaż powierzchniowy w kilometrze 562P,

- nasyp- piasek WA 525,

- przygotowanie podłoża pod zasypkę mostową MA 532,

- sonda CPT w kilometrze 557,

- rozbiórka by-passa przy ul.Centralnej w kilometrze 554,

- zasypka mostowa MA 5352 podpora A,

- wykonanie drogi technologicznej ,

- stabilizacja gruntu cementem ,

- załadunek pospółki po poprzednim Wykonawcy i wywóz na odkład tymczasowy na terenie budowy w kilometrze 557 ,

- przygotowanie studzienek w kilometrze 558.

Postęp robót mostowych

MA 532/MD532.1

- wykonanie podestu

– wejście do żurawia przy podporze C,

- korekta szalunku przęsła L5-L4 ,

- skuwanie łożysk podłożyskowych ze słupów technologicznych przy podporze B od strony przyczółka A,

- zawieszenie siatek ochronnych na rusztowaniu segmentu K1,

- złożenie reperów na przyczółku A i E,

- usunięcie resztek zalegającego gruzu przy łożyskach na podporze B,

- wykonywanie deskowania dla zarobów próbnych betonu C60/75 i C50/60,

- montaż żurawia wieżowego przy podporze C i D oraz próba obciążeniowa,

- prace izolacyjne punktowe przy przyczółku A,

- prace porządkowe na zapleczu,

- ustawienie rygli na rusztowaniu segm.K1,

- przyłącze elektryczne do dźwigu na podporze D.

WD 538

- spawanie kotew pod bariery – str. Gorzyczki,

- korekta ustawienia zbrojenia – str. Gorzyczki,

- przygotowanie do zbrojenia kapy chodnikowej – str. Gliwice,

- rozdeskowanie i czyszczenie gzymsu – str. Gliwice,

- zbrojenie kapy chodnikowej,

- betonowanie gzymsu na ustroju niosącym,

- poprawa ustawienia wysokościowego krawężników ustroju,

- czyszczenie desek gzymsowych i szczelin miedzy krawężnikami a zabetonowanym gzymsem na ustroju od str.Gorzyczek

WD 550

- zbrojenie kap chodnikowych i gzymsów na skrzydełkach w osi 1,

- montaż krawężników + przygotowanie do betonowania kap chodnikowych i gzymsów na skrzydełkach S1-S4

WD 534

- przygotowanie do montażu krzyżulców dźwigarów i wieszaków,

- montaż rusztowań punktowych do spawania krzyżulców KG3, KG4, KG5 i KG6,

- monitoring odsłonek sprężenia wew. i zew.

MA 524

- zamykanie szalunku i betonowanie ścianki zaplecznej, skrzydełka i muru oporowego w osi 1 jezdnia prawa

MA 536

- montaż kotew na gzymsach jezdni lewej,

- osadzanie krawężników na zaprawie,

- uzupełnianie szczelin dylatacyjnych pod płyty przejściowe,

- dozbrajanie gzymsów na ustroju

WD 537

– przygotowanie do izolacji płyt przejściowych

Postęp robót branżowych

SpSo2

- betonowanie komór KR i KZ,

- demontaż szalunków

SpSo 5

- betonowanie komór KR i KZ

SPSO4

- orurowanie,

- montaż kanalizacji,

- roboty naprawcze

SPSO16

– wykopy pod separatory,

- roboty ziemne,

- szalunki pod betonowanie

SpSo 18

- wykopy

SpSo 19

- orurowanie

Zb 2

- spoinowanie rur stalowych fi 800,

- betonowanie komory,

- cementowanie spoin

Zb 10

- roboty ziemne i ułożenie geokraty,

- wykonanie kanału z rur fi 630

Zb 14

- roboty naprawcze

P/POŻ MOP Mszana

– montaż studni,

- zgrzewanie wodociągu przy zbiorniku p.poż.,

- montaż nadstawek nad studniami

KD III

- kamerowanie

KD IX

- montaż przy-kanalików – 20mb


RO 67, RO115 i RO 107

– roboty na rowach opaskowych

- RO 136, RO 115 i RM 47

- umacnianie rowów

R21

- betonowanie mnicha

KDi 1

- budowa kanalizacji

Odsłon artykułów:
225225

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.