. 2011 tydzień 8

Postęp robót drogowych:

- utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i by-passów ;

- odmulanie korytek ściekowych km 549 L ;

- demontaż bariery km 550P ;

- profilowanie terenu pod składowisko materiału, km 550P ;

- uzupełnienie wszystkich niezbędnych urządzeń do czasowej organizacji ruchu – ul. Centralna ;

- demontaż szalunku PD 20 ;

- drenaż podłużny w pasie rozdziału  km 554 ;

- hałdowanie materiału – łupek przepalany Barosz Gwimet 0-63 – Węzeł Mszana ;

- hałdowanie materiału – łupek przepalany Barosz Gwimet 31,5-63– Węzeł Mszana ;

- odwierty geologiczne km 550L ;

- wykonywanie rowu odwadniającego przy drodze serwisowej, km 559L, 561 ;

- załadunek pospółki po poprzednim Wykonawcy na odkład przy MOP południowym  (pospółka Utex 0/63) ;

- drenaż podłużny km 564-565;

- profilowanie łącznicy  MC 33 ;

- wywóz materiału -1200 t (odkład na miejscu) – Węzeł Gorzyce ;

- wykonanie wylotu drenaży francuskich do rowu km 549 ;

- przygotowanie terenu pod drenaż km 550 ;

- odhumusowanie skarpy pod poszerzenie nasypu km 556 , ul.Wodzisławska;

- drenaż francuski km 562 ;

- zeskładowanie materiału - Węzeł Gorzyce ;

- sonda CPT km 550 ;

- załadunek materiału i wywóz na tymczasowe składowisko km 559+300(PA 29) ;

- wykonanie ławy i ułożenie rury PD-20 ul.Centralna ;

- wykonanie wpięć drenażu francuskiego do rowu

Postęp robót mostowych:

MA 532/MD532.1

- montaż rusztowania pod segment K1,

- zasypka fundamentu słupa elektrycznego przekładki,

- wykonanie podlewek pod rusztowania dla K1,

- wykuwanie łożysk ze słupów technologicznych przy podporze B od strony  przyczółka A,

- rozkuwanie bloków betonowych powstałych z rozbiórki płyty dolnej segmentu startowego B1,

- prace przygotowawcze do naprawy izolacji przyczółka A i E,

- wykonanie uziemienia dla słupa elektrycznego przekładki,

- naprawa izolacji na podporze A,

- poprawa uziemienia stopy fundamentowej słupa elektrycznego przekładki,

- przygotowanie miejsc do zaczepienia odciągów słupa elektrycznego przekładki,

- wykonanie platformy pod słup elektryczny przekładki,

- przygotowanie placu na podporze C (pod magazyn).MA 524

- wybitka na zamknięciu szalunku muru oporowego skrzydełka S1 w osi 1 strona prawa,

- prace przygotowawcze do zbrojenia,

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod płyty przejściowe na wspornikach  ścianek zaplecznych oś 2  strona prawa,

- wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej pod płyty przejściowe na wspornikach  ścianek zaplecznych oś1 i 2  strona lewa,

- podkopywanie i wymiana starej  zniszczonej warstwy geokompozytu na przyczółek P2;

- montaż tulei ochronnych na wytykach wsporników ścianek zaplecznych pod płyty przejściowe,

- przygotowanie zaplecza dla zbrojarzy.

WD 536

- szalowanie  płyt przejściowych w  osi 1,

- izolacja z papy termozgrzewalnej  na konsolach pod płyty przejściowe w osi 3,

- osadzanie desek gzymsowych i krawężnikó1)  na ustroju – strona lewa,

- poprawa zbrojenia gzymsów jezdni lewej.

WD 538

- przygotowanie gzymsów do betonowania od strony Gorzyczek

- czyszczenie

- poprawa ustawienia desek gzymsowych

- korekta wysokości zbrojenia

- przygotowanie obiektu do przekierowania i zmiany ruchu - ul.Centralna WD 530


MA 548

- przygotowanie powierzchni betonowych pod hydrofobizację.


WD 550

- przygotowanie powierzchni pod hydrofobizację

Postęp robót branżowych:

ZB2

– zasypka,

- roboty przygotowawcze,

- montaż szalunków


KD XX

– kamerowanie


MOP POŁUDNIOWY – zbiornik p/poż

transport i montaż studni


SpSO2

– orurowanie,

- przygotowanie do betonowania komór i orurowania


SpSo4

- przygotowanie do orurowania i montaż studni


R-21

- przygotowanie zbrojenia mnicha,

- roboty ziemne


RO-115

- umocnienie rowu

Odsłon artykułów:
225843

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.