. 2011 tydzień 6

Roboty drogowe

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i baypas’w;

- wykop km 550-551;

- nasyp z gruntu ulepszonego (WA 525);

- rozbiórka materaca kamiennego ,

- demontaż siatki;

- zbrojenie ścianki czołowej PD 20 – ul. Centralna;

- przygotowanie podłoża pod zasypki płyty przejściowej MA 536;

- odhumusowanie DD 9A;

- drenaż podłużny pod konstrukcją i w pasie rozdziału;

- sondowanie CPT;

- przygotowanie podłoża pod nasyp;

- frezowanie baypas’u w km 565;

- drenaż francuski w km 565;

- wykonywanie ławy pod PA 29,

- wykonanie zasypki ;

Ul.Centralna w Połomii:

- ława z pospółki pod rury przepusty,

- wykop pod rury przepustu;

- obsypka pod płyty przejsciowe (MA 536);

- przygotowanie terenu pod drenaż km 565+300-350;

- profilowanie skarp;

- ułożenie rur przepustowych;

- odwierty geologiczne;

- hałdowanie materiału Węzeł Mszana składowisko materiału;

- naprawa dróg technologicznych;

- naprawa uszkodzonej skarpy wykopu km 550+230;

- wykop pod tymczasowy słup wysokiego napięcia;

- wywóz materiału nieprzydatnego (WD 537);

- podłączenie drenażu francuskiego do studzienek kanalizacyjnych;

- odwodnienie podłoża;

- oczyszczanie korytek km 566+800;

Wykonanie zabezpieczeń-Węzeł Gorzyce.

Roboty mostowe

MA 532, MD 532.1

- czyszczenie oczepów pali CFA i łożysk na podporze B;

- wykonanie odwodnień na budowie,

- układanie płyt drogowych pod żuraw gąsienicowy m-dzy podporami D i E,

- rozbiórka rusztowań przęsła B-C,

- odbiór techniczny żurawi,

- przegląd uziemienia żurawia wieżowego przy podporze B,

- montaż rusztowania dla przęsła A-B,

- wykop pod fundament słupa elektrycznego, tymczasowego oraz podsypka pod chudy beton,

- wykonanie kładki i schodów tymczasowych przy podporze L5,

- wykonanie wykopów pod punkty pomiarowe,

- odmrażanie wlotów lin sprężających na podporze A,

- rozszalowanie płyty dolnej segmB1,

- montaż oświetlenia drogi technologicznej wokół obiektu.

MA 536

- montaż namiotów grzewczych na gzymsach str. lewa,

- klejenie izolacji z papy pod płyty przejściowe,

- wykonywanie odwiertów określających grubość otuliny zbrojenia płyty ustroju,

- przygotowanie krawężników i desek gzymsowych na nitkę lewą,

- klejenie izolacji z papy pod płyty przejściowe.

WD 537

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych z przyczółkiem w osi A i B.

MA 548

- przygotowanie powierzchni pod izolację (szlifowanie, wstawianie korków itp),

- układanie płyt betonowych obok fundamentu od strony Gliwic i Gorzyczek,

- zaklejanie korków zaprawą PCC,

- naklejanie taśm dylatacyjnych.

MA 524

- wybitka na zamknięciu szalunku ścianki zaplecznej i skrzydełka w osi 1,

prace przygotowawcze do zbrojenia.

MA 529

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych między krawężnikami (strona prawa i lewa) oraz desek gzymsowych.

WD 550

- uszczelnienie dylatacji desek gzymsowych i krawężników na ustroju i skrzydełku,

- zabezpieczenie dylatacji na czas zasypek płyt przejściowych.

Roboty branżowe

Zb-2

– wykonanie komory,

- spawanie rur.
KD XVII

– kamerownie przykanalików.
SpSo13 i 14

- orurowanie,

- obsypka separatorów.

SpSo15

- montaż separatorów. SpSo 17

– obsypka separatorów
SpSo2

– roboty ziemne,

- obsypka.
MOP południowy

– fundamentowanie zbiornika p/poż

– przygotowanie do montażu zbiornika,

- montaż zbiornika,

- obsypka zbiorników
RO 84, 92 i 67

- umocnienie rowu.
Ul.1 Maja

- montaż studni.
PA 29

- wykonanie zasypki

- zagęszczenie

Odsłon artykułów:
225191

Odwiedza nas 87 gości oraz 0 użytkowników.