. 2011 tydzień 5

Roboty drogowe

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i bajpasów;

Materac Typ 3

– ułożenie geosiatki 60/60 kN.m

– zamknięcie materaca – 300m2;

- drenaż maty przeciwerozyjnej – 200m2;

- drenaż podłuzny pod konstrukcje;

- wykop 200m3;

Wykonanie nasypu dla rowu autostrady km 511;

Wykonanie drenażu w pasie rozdziału – 60mb;

Wykonie rowu odwadniajacego;

- rozbiórka materaca kamiennego

- roboty przygotowawcze pod drenaż w pasie rozdziału;

- profilowanie podłoża i wywóz nadmiaru materiału;

- wykonanie drenaży francuskiego km 565 – 60mb + 22mb;

- roboty przygotowawcze pod drenż fr. 300mb;

Zmiana organizacji ruchu na ul. Powstańców:

- układanie płyt prefabrykowanych;

- profilowanie skarp wykopu,

- wykop i wywóz materiału (ZDR 25) – 55mb;

- odkrywanie oczepów pali przy przyczółku A(wykop);

- betonowanie stopy fundamentowejPD20- beton C30/37 ;

- profilowanie terenu w pasie A1, skarp i skarp łacznicy,

- przygotowanie terenu pod drenaż;

- sączek podłuzny w pasie rozdzaiłu km 553;

Profilowanie skarp łącznicy- Węzeł Gorzyce;

Sondowanie CPT 2x15mb w km 566

Roboty mostowe

MA 532, MD 532.1

- rozbiórka segmentu startowego B1,

- demontaż rusztowania,

- montaż żurawia wieżowego ,

- podłączenie oświetlenia na żurawiu wieżowym przy podporze B,

- zabezpieczenie skarpy przyczółka A (maty przeciwerozyjne, folia, płyty drogowe).

WA 536

- dokończenie izolacji ścianek zaplecznych i skrzydełek w osi 1 i 3 – 100% str. prawa,

- montaż konsoli roboczych i namiotów na gzymsach – str. lewa,

- klejenie taśmy uszczelniającej Sikadur między przyczółkami,

- wykonywanie odwiertów określających grubość otuliny zbrojenia płyty ustroju.
WD 537

- przygotowanie do betonowania płyt przejściowych za przyczółkiem w osi A – 21m3,

- rozdeskowanie płyt przejściowych za przyczółkiem w osi B,

- wypełnienie masą trwale elastyczną przestrzeni między ścianką czołową a płytami przejściowymi oraz między płytami przejściowymi – oś B,

- betonowanie płyt przejściowych za przyczółkiem w osi A – 21m3,

- pielęgnacja betonu płyt przejściowych za przyczółkami w osi A i B.

MA 548

- przygotowanie powierzchni pod izolację,

- odśnieżanie obiektu,

- układanie płyt betonowych obok fundamentu od str. Gliwic,

- wykonanie odwiertów określających grubość otuliny.

MA 524

- uszczelnianie dylatacji między murami oporowymi a skrzydełkami S2, oś 1 str. lewa,

- uszczelnianie dylatacji między przyczółkami P2, oś 2,

- izolacja taśm na szczelinach dylatacji między przyczółkami oraz między murami oporowymi a skrzydełkami S3, S4 w osi 2,

- prace przygotowawcze do montażu zamknięcia szalunku na ściance zaplecznej za skrzydełkiem S1, oś 1.

MA 529

- prace przygotowawcze dylatacyjne na gzymsie skrzydełko S1, przyczółek w osi 1,

- uszczelnienie szczelin dylatacyjnych desek gzymsowych i krawężników na skrzydełku.

MA 530

- przepust,

- szalunek + zbrojenie.

WD 550

- wykonanie drugiej 2 warstwy izolacji na skrzydełkach i przyczółkach w osi 1 i 3,

- wykonanie zbrojenia na skrzydełkach S1 i S2 w osi 1,

- kucie nadwyżki betonu na skrzydełku S3 w osi 2,

- uszczelnienie dylatacji desek gzymsowych i krawężników na skrzydełku S1 i S2 oś 1

Roboty branżowe

Zb-2

– wykonanie komory.

KD XVI

– kamerownie,

- naprawa przykanalików.

SpSo15

– roboty ziemne ,

- betonowanie fundamentu.

SpSo4

– osypka separatora .

MOP południowy

– wykonanie fundamentu pod zbiornik p/poż.

SpSo2

– roboty ziemne,

- przygotowanie do montażu separatora.

KD VIII , KD IX

– montaż przykanalików.

SpSo4

– osypka separatora.

SpSo17

– montaż separatora.

KD IX

– montaż wpustów.

KD XVIII

- montaż przykanalików i wpustów

Odsłon artykułów:
225808

Odwiedza nas 37 gości oraz 0 użytkowników.