. 2011 tydzień 4

Roboty drogowe:

- Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i by-passów;

- Materac typ 3 – ułożenie w-w kruszywa łamanego 31,5-63 i 0-63;

- Wykop pod przepust fi 80cm PD 20 – ul. Centralna;

- Wykonywanie drenażu francuskiego w km 554 – 29m;

- Zmiana organizacji ruchu, układanie płyt – ul. Powstańców przy ob. WD 547;

- Tymczasowe odwadnianie pasa autostrady, tymczasowe zabezpieczenia skarp;

- Rozbiórka materaca kamiennego (w-wy kruszywa 0-63mm) 1300m2 i siatki jednokierunkowej – 1300m2;

- Wykonywanie drenażu podłużnego  w km 553, km 557, km 558;

- Odwierty geologiczne o gł. 1x18m, 2x15m;

- Sonda CPT – 2 szt;

- Wykonanie chudego betonu C8/10 – 2m3 – ul. Centralna;

- Wykonanie drenażu powierzchniowego  - wpięcie do sączka podłużnego lub drenażu fr. i drenażu podłużnego -10m km 553;

- Wykonywanie sączka podłużnego  w km 553 – 100mb; wykonanie dróg technologicznych potrzebnych do budowy MA 532;

- Sonda SPT 3;

- Profilowanie skarp km 565 (węzeł Gorzyce);

- Wykonywanie ZDR 25 – 600t km 564;

- Ułożenie w-wy ochronnej z piasku na materacu kamiennym km 551+600-551+670;

- Przygotowanie podłoża dla sączka podłużnego w pasie rozdziału.

Roboty mostowe:

MA 532, MD 532.1

- rozbiórka segmentu startowego B1,

- czyszczenie fundamentu pod dźwig przy podporze B,

- rozbiórka płyty dolnej  B1,

- wykonanie przyłącza elektrycznego wzdłuż L5-L4.

MA 524

– otwarcie szalunku muru oporowego, skrzydełka S1, ścianki zaplecznej przycz. P1 str. prawa –100%

- przygotowanie do zbrojenia,

- montaż wiat ochronnych do wykonywania izolacji,

- wykonywanie warstwy gruntującej, pierwszej warstwy izolacji  w osi 1 i 2 str lewa,

- kosmetyka betonu muru oporowego, skrzydła S4, ścianki zaplecznej przyczółka P2 str prawa

– przygotowanie pod izolacje, czyszczenie/groszkowanie połączeń betonowych pod dylatację,

- rozbiórka wiat ochronnych do prac izolacyjnych.

MA 529

- wykonanie ścianki oporowej pod przepust,

- powiększenie wykopu,

- zagęszczenie warstw nośnych pod płytę z chudego betonu,

- pielęgnacja betonu ścianki oporowej pod przepust,

- zbrojenie stopy fundamentowej.

WD 550

– betonowanie skrzydełek S1-S4 – etap I – 5m3,

- pielęgnacja betonu skrzydełek S1-S4,

- montaż kotew, desek gzymsowych na  skrzydełkach S1-S2,

- montaż kotew, desek gzymsowych, dozbrojenie skrzydełek S1-S4,

- rozdeskowanie skrzydełka 3,

- naprawa izolacji na skrzydełkach S1-S4,

- izolacja skrzydełek S3 i S4-warstwa gruntująca.

WA 536

- rozdeskowanie ścianki zaplecznej i skrzydełka w osi 1 str. prawa i lewa,

- przygotowanie pow. betonowych pod izolację

- ścianka zaplecza  i skrzydełko w osi 1  str. prawa i lewa,

- izolacja powierzchni betonowych na ściance zaplecznej.

WD 537

- szalowanie, deskowanie i zbrojenie  płyt przejściowych za przyczółkiem w osi  A i B,

- betonowanie i pielęgnacja betonu płyt przejściowych za przyczółkiem.

Roboty branżowe:

Zb 2

- wykonanie komory.

KD XVI

- kamerowanie i naprawa przykanalików.

Ul. Powstańców, WD 547

- wykonanie kanalizacji.

Ul. Szybowa, WD 538

- odwodnienie, montaz studni.

MOP Płd.

- wykonanie zbiornika p.poż.

- zbrojenie,

- betonowanie.

SpSo5

- montaż studni i rur.

SpSo6

- montaż rur.

SpSo15 i 17

- roboty ziemne.

R 21

- wykonanie grobli i rowu obiegowego.

RM 60, RO 72, RO 146

- odmulanie.

RO 84

- wykonanie umocnienia.

Odsłon artykułów:
225184

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.