. 2011 tydzień 3

Roboty drogowe :

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i by-passów, roboty porządkowe przy  drogach serwisowych i materacach kamiennych;

- odwierty geologiczne na km 556+250-350 P gł.1x12, 1x15m, 25 mb;

- sondowanie SPT w km 556+250-350 P;

- sondowanie CPT w km 556+250-350L;

- wykonanie sączka podłużnego-30m;

- włączenie sączka podłużnego do drenażu francuskiego i drenażu do studni wpadowej;

- roboty naprawcze  na drenażu francuskim-200mb km 558+000-400;

- zasypki przy WD 538;

- materac Typ 3- ułożenie warstwy z kruszywa łamanego:0-63 430 t, 31,5/63 300 t i 0-63 500t,  ułożenie geowłókniny GRK-4 1600m2, ułożenie geosiatki o wytrzymałości długoterminowej 60/60kN/m 1600m2;

- rozbiórka górnej warstwy kruszywa materaca kamiennego;

- wykonanie rowu odwadniającego na ul.Powstańców przy WD 547;

- wykonanie nasypu pod rów drogowy 200m3;

- zmiana organizacji ruchu na ul.Powstańców;

- km 554+560: wyrównanie terenu, wykonanie tymczasowej drogi technologicznej;

Czyszczenie chodnika dla pieszych, wykonanie tymczasowego rowu wzdłuż by-passów, cięcie asfaltu przed przepustem- ul. Centralna;

- wykonanie dróg technologicznych dla obiektu MA 532;

- wykonanie placu składowego na Węźle Mszana-50m3;

Roboty mostowe :

MA 532 MD 532.1

- czyszczenie fundamentu podpory A i C pod izolacje,

- rozbiórka segmentu B1,

- wykonanie podestów roboczych wokół segmentuB1,

- wykonanie dróg technologicznych i serwisowych,

- przygotowanie zasilania pod podpory L2-L5.

MA524

- montaż szalunku ścianki zaplecznej i muru oporowego ze skrzydełkiem S1 przycz.P1 str.prawa,

- kosmetyka betonu skrzydełka S4, ścianki zaplecznej i muru oporowego przy przyczółku P2,

- montaż wiat ochronnych do wykonania izolacji,

- rozbiórka szalunku ścianki zaplecznej, skrzydełka S4, muru oporowego ze skrzydełkiem S4, przy przyczółkuP2 str. prawa.

MA526 - szalunek podlewek pod krawężniki skrzydła S1- S4 str.prawa i lewa.

MA529

- betonowanie i pielęgnacja betonu gzymsu skrzydełka S1,

- przyczółek w osi P1 str. prawa - wymiana uszkodzonej deski gzymsowej.

WD550

- demontaż namiotów i konsoli roboczych  stref przydylatacyjnych,

- przeróbka zbrojenia skrzydełek S1-S2,

- zbrojenie i deskowanie skrzydełek S1-S4,

- przygotowanie do betonowania skrzydełek S1-S4.

WA536

- deskowanie, izolacja i groszkowanie powierzchni ścianki zaplecznej i skrzydełka,

- betonowanie ścianki zaplecznej i skrzydełka w osi 3 str prawa,

- pielęgnacja betonu,

- rozdeskowanie ścianki zaplecznej w osi 1str.prawa i lewa,

- przygotowanie powierzchni betonowych pod izolację.

WD537

- deskowanie fundamentu pod płyty przejściowe za przyczółkiem B,

- beton wyrównawczy pod płyty przejściowe za przyczółkiem w osi A,

- zasypki za przyczółkiem w osi A i B,

- czyszczenie płyty pomostu,

- zbrojenie i betonowanie fundamentów płyty przejściowe za przyczółkiem A i B,

- pielęgnacja betonu fundamentów płyt przejściowych za przyczółkiem w osi A i B.

WD 538

- wykonanie izolacji na zimno na ściankach zaplecznych w osi 1 i 3,

- wklejanie prętów kotwiących pod krawężniki.

Roboty branżowe:

Zb2

- spawanie syfonu z rur,

- wykonanie komory.

Zb9

- roboty ziemne.

KD XVI

- kamerowanie przykanalików.

Ul. Powstańców- transport i rozładunek separatorów.

Ul.Powstańców, WD 547i ul. Szybowa WD 538

- wykonanie kanalizacji 15m.

MOP Południowy

- wykonanie zbiornika p.poż,

- wykonanie ławy fundamentowej pod zbiornik p.poż.

RO 66 i RO 69

- umocnienie rowu (po 10m).

SpSo6, SpSo13, SpSo14

- montaz rur (po 10m),

- wykop pod zbiornik p.poż;

RO 105

- odmulanie dna 50m, 25m;

RO 107

- odmulanie 10m.

Odsłon artykułów:
225849

Odwiedza nas 78 gości oraz 0 użytkowników.