. 2011 tydzień 1

Drogowe

Utrzymanie zimowe dróg technologicznych i poprzecznych; Wykonanie drenażu francuskiego km 553+160-553+320; sondowanie CPT 20mb, 12mb- km 560+350-560+720; sondowanie SPT , odwierty geologiczne 17mb-3szt, 10mb-5szt oraz 1x18mb, 2x10mb,  2x17mb, 2x10mb- 4szt;sondowanie DPSH km 560+350-560+720- 1szt; Wykonanie technologicznego wjazdu na obiekt WD 537, naprawa zasypki mostowej przy przyczółku obiektu MA 524 km 551+330; wykonanie saczka (drenaż podłużny skrajny) km 554+745-554+880P; odśnieżanie lewego pasa Autostrady km 553+160; Odwodnienie wykoow km 548+897-567+223

Mostowe

WA 536- zbrojenie ścianki zaplecznej w osi 1, rozdeskowanie stref zakotwień, deskowanie ścianki zaplecznej w osi 1, poprawa zamontowanego zbrojenia scianki zaplecznej w osi 1 nitka lewa, przygotowanie pow. betonowych przed betonowaniem-ścianka zapleczna w osi 3. WD 537- rozdeskowanie poprzecznic w osi A, przygotowanie pod izolacje i izalacje pow. betonowych ścianek zaplecznych w osi A i B. MA 524- przygotowanie do betonowania ścianki zaplecznej przyczółka P2 nitka prawa, usunięcie luźnego gruzu( stożek str.P), czyszczenie i poprawki szalunku ścianki zaplecznej  przyczółka P2 nitka prawa, betonowanie ścianki zaplecznej przyczółka P2, naprawa zasypki mostowej przy przyczółku- zasypanie i zagęszczanie- platforma robocza pod wykonanie scianki zaplecznej, pielęgnacja betonu ścianki zaplecznej przyczółka P2 nitka prawa. MA 529- dozbrojenie gzymsu skrzydełka S1, ułożenie krawężników, usuwanie lodu z płyty pomostu celem wykonanaia pomiarów geodezyjnych. WD 550- izolacja kap chodnikowych w strefach przydylatacyjnych, układanie krawężników i marek w strefach przydylatacyjnych. MA 532 i MD 532.1- rozbiórka segmentu startowego B1, wykonanie przyłaczy energetycznych na podporach B, C i D, podłącza skrzynek elektrycznych, stawianie słupów pomiędzy podporami L5 i L2 .

Branżowe

ZB2- spawanie syfonu z rur stalowych, roboty ziemne. SpSo5 i SpSo6- roboty ziemne, montaz komory piaskownika.KD V- monitoring. KD VIII- montaż przykanalików.
Odsłon artykułów:
225857

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.