. 2014 tydzień 06

 - budowa kabli i szaf ASB

- przegląd instalacji oświetleniowej

- usunięcie pokosu i przygotowanie do odbioru zbiorników: Zb2, Zb4, Zb5, Zb6, Zb19

- koszenie zbiorników Zb6 i Zb9

- Czyszczenie gabionów i układanie kamienia na betonie na rzece Leśnica

- Montaż kotew w zamontowanych i podlanych dewiatorach

- Sprężanie kotew dewiatorów na przęśle CD

- Podwieszanie deskowania pod kapy chodnikowe

- Sprężono kable ostatniego etapu na przęśle BC

- Montaż rur osłonowych oraz stali sprężającej dla kabli II etapu w przęśle CD

- Zakończenie sprężania kabli w przęśle BC (III etap)

- Dozbrajanie, ustawianie płyt oporowych oraz deskowanie rozkutych bosaży

- Rozpoczęcie sprężania kolejnych kabli na przęśle CD (II etap)

- Wiercenie otworów pod montaż kotew dewiatorów na przęśle CD

Odsłon artykułów:
225805

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.