. 2013 tydzień 52

Postęp robót drogowych i branżowych:

Wykonano warstwy konstrukcyjne na dojazdach do obiektu MA532.

Postęp robót mostowych:

Montaż dewiatorów na przęśle BC i CD wraz z wykonaniem podlewek i sprężaniem kotew

Rozbiórka szalunków zabetonowanych żeber usztywniających na przęśle CD

Zgrzewanie rur osłonowych HDPE dla kabli sprężenia zewnętrznego przęsła BC

Dalsza rozbiórka rusztowań pod przęsłem BC

Odsłon artykułów:
225853

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.