. 2013 tydzień 51

Postęp robót drogowych i branżowych:

Roboty przygotowawcze przed układaniem warstwy podbudowy bitumicznej- skropienie

Wykonano warstwy konstrukcyjne na dojazdach do obiektu MA532.

Postęp robót mostowych:

Montaż dewiatorów na przęśle BC i CD wraz z wykonaniem podlewek i sprężaniem kotew

Zwolnienie podparcia poprzez opuszczenie siłowników pod przęsłem BC, a następnie ich demontaż wraz z rusztowaniem

Rozbiórka szalunków zabetonowanych żeber usztywniających na przęśle CD

Demontaż deskowania pod segmentem K8.10, K8.11 i Z1

Odsłon artykułów:
225829

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.