. 2013 tydzień 47

 Wykonanie robót związanych z realizacją projektu wykonawczo - naprawczego dla obiektów MA532 i MD532.1 realizowanych w ramach Kontraktu pn.: Kontynuacja Autostrady Płatnej A1, Odcinek od Węzła Świerklany (bez Węzła) do Granicy z Republiką Czeską w Gorzyczkach km od 548+897 do 567+223 , długości 18,33km.

Wykonawca wykonywał:

- poprawianie bosaży w przęśle CD niewłaściwie wykonanych przez poprzedniego Wykonawcę

- groszkowanie styku pod następne dewiatory

- wykonywanie podlewki górnej i dolnej dla zakotwień kolejnych dewiatorów BC i CD

- montaż następnych dewiatorów pionowych, poziomych i pionowo- poziomych w przęśle BC i CD

- przygotowanie powierzchni po zerwanej papie na łącznicy MD532.1 do wykonania nowej izolacji- rozebranie uszkodzonych sączków z grysów lakierowanych.

 

Dokończenie budowy Autostrady Płatnej A1,Odcinek od Węzła Świerklany (bez Węzła)
do Granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach km od 548+897 do km 567+223, długości 18,33km.

Wykonawca wykonywał:

- wykaszanie trawy i sprzątanie po wykoszeniu na skarpach i przeciwskarpach

- prace porządkowe w pasie autostrady,

- prowadził rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami poszczególnych robót i ustalenie zakresu wykonywania robót

- trwają rozmowy dot. odszkodowań dla mieszkańców, których nie sfinalizował poprzedni Wykonawca

- wykonawca wykonuje remont drogi wojewódzkiej nr 933

- dalsze wykonywanie podwieszenia deskowania pod sporniki w przęśle ED i AB

- wykonanie izolacji studni teletechnicznych przy przyczółku A i E

- dalsze przygotowywanie powierzchni w pasie rozdziału i na wspornikach pod ułożenie izolacji z papy termozgrzewalnej

- wykonanie zbrojenia kap chodnikowych

- wiercenie otworów pod wieszanie dewiatorów w przęśle CD

- wykonywanie pomiarów przy pomocy makiet pod dewiatory w przęśle CD

Odsłon artykułów:
225196

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.