Zakres robót branżowych

Urządzenia ochrony środowiska:

- ekrany akustyczne,

- kanalizację deszczową,

- rowy

- urządzenia oczyszczające ścieki drogowe przed wprowadzeniem do odbiorników,

- pasy zieleni ochronnej, itp.

- zbiorniki zastępcze dla płazów

- siatki zabezpieczające dla płazów

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

- bariery ochronne,

- oznakowanie pionowe i poziome,

- wykonanie ogrodzenia drogi na całej długości projektowanego odcinka.

Urządzenia infrastruktury technicznej :

- oświetlenie,

- kanalizacja deszczowa,

- zbiorniki retencyjne,

- instalacje odwadniające.

Przebudowa i budowa istniejącej infrastruktury technicznej nie związanej bezpośrednio budowaną drogą.

- linie energetyczne,

- linie teletechniczne,

- gazociągi,

- wodociągi.

Odsłon artykułów:
225141

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.