. 2013 tydzień 16

Postęp robót mostowych:

Techniczne rozmowy z potencjonalnymi podwykonawcami ws. technologii i wykonania stalowych dewiatorów kierujących kable zewnętrzne oraz

dostawy prętów sprężających,

-Monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.11 oraz K5.13

-Montaż instalacji odwodnienia,

-Trwa przygotowanie powierzchni pod naprawy zaprawami PCC, ustrój nośny - spód płyty dolnej, środniki zewnętrzne, zastrzały

-Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynek na segmentach: K5.8 - K5.13

-Deskowanie środników, przepony oraz płyty górnej wraz z bosażami segmentu K8.11

-Zbrojenie płyty górnej, bosaży i wspornika segmentu K8.11

-Montaż sprężenia w płycie górnej i przeponie segmentu K8.11

- Betonowanie segmentu K8.11 (etap II)

- Pielęgnacja wbudowanego betonu na segmencie K8.11 etap 2

- Wykonywanie przewiertów pionowych dla dewiatorów pionowo - poziomych

- Rozdeskowanie segmentu K8.11

- Sprężanie segmentu K8.11

Odsłon artykułów:
225226

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.