Mapka ogólna projektu:

Mapki szczegółowe:

 

        Trasa projektowanej autostrady przechodzi głównie po terenach o umiarkowanej zabudowie, omijając najczęściej centra miast i gmin, co zminimalizowało m.in. konieczność wyburzeń. Poza tym trasa prowadzi przez obszar nieużytków oraz użytków rolnych i terenów leśnych.

         Utrudnienie stanowią szkody górnicze na pewnych odcinkach trasy, które wymusiły konieczność dokonania wzmocnień oraz alternatywnych, etapowych rozwiązań niwelety.

         Gwarancją terminowego, i zgodnego z parametrami technicznymi, wykonania zaplanowanych robót, jest właściwa organizacja nadzoru. Pozwala to na optymalne wykorzystanie ludzi, sprzętu a co za tym idzie racjonalizację kosztów inwestycji. Poniższa ilustracji pokazuje schemat organizacyjny nadzoru na kontrakcie.

Odsłon artykułów:
225210

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.