. 2013 tydzień 13

Postęp robót mostowych:

Montaż instalacji odwodnienia na segmencie K5 i K6

-Techniczne rozmowy z potencjonalnymi podwykonawcami ws. technologii i wykonania stalowych dewiatorów kierujących kable zewnętrzne oraz

dostawy prętów sprężających

-Trwa przygotowanie powierzchni pod naprawy zaprawami PCC, ustrój nośny pomiędzy osiami C i E oraz A i B

-Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynek na segmentach: K5.8 - K5.13

-Wykonanie otworów pod wklejenie zbrojenia poprzecznych żeber usztywniających

-Trwa wklejanie strzemion poprzecznych żeber usztywniających

-Piaskowanie zbrojenia segmentu  Z1

-Wykonanie przewiertów przez bosaże kabli uciąglających BC_5.2/C od B, BC_7.2/C od B, BC_7.1/C od B, BC_5.1/A od B, BC_6.1/A' od B,

BC_4.1/A od B, BC_3.1/A od B, BC_3.2/A od B

-Zbrojenie segmentu K8.11- płyta dolna, bosaże, środniki i poprzecznica

-Wykonanie obrysów i osi otworów szablonów dewiatorów pionowo-poziomych na spodzie płyty przęsła B-C i C-D

-Montaż deskowania płyty dolnej, środnika i wspornika segmentu K8.11

-Betonowanie pierwszego etapu segmentu K8.11

-Deskowanie środników, przepony oraz płyty górnej wraz z bosażami segmentu K8.11

-Pielęgnacja wbudowanego betonu na segmencie K8.11

-Tyczenie makietów dewiatorów po każdorazowym wykonaniu przewiertu ukośnego

Odsłon artykułów:
225195

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.