. 2013 tydzień 02

Postęp robót drogowych

km 548+897-556+100 - Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady

km 548+897-556+100 - Prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady

DD11A - Montaż barier energochłonnych

ul. Ks. Styry - Prace porządkowe

Postęp robót mostowych :

• Monitorowanie pras hydraulicznych pod segmetem K8.10/K4.13 - dwa razy w tygodniu w godzinach od 14:00 do 17:00 zgodnie z KNA z 16.08.2012

• Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynki na segmentach K8.1 - K8.10, K2, K7.2 - K7.7, K6.2 - K6.7, K3, K5.2 - K5.13

• Trwa przygotowanie deskowań dodatkowych żeber usztywniających na przęśle CD

• Wykonywano montaż dewiatorów kabla próbnego CD_5.1/A wraz z wykonaniem podlewek

• Inwentaryzacja odwiertów w bosażach ukośnych przęsła CD oraz naniesienie osi dewiatorów pionowych na spodzie płyty. Inwentaryzacja geodezyjna

• Sprężono kotwy dewiatorów pionowych V.1.2 na segmentach K7.8 i K6.8

• Sprężono kotwy dewiatorów poziomych H.2.1 na segmentach K7.9 i K7.10 oraz K6.9 i K6.10

• Sprężono kotwy dewiatorów pionowo-poziomych W.1.1 na segmentach K7.10, Z2 i K6.10

• Przygotowanie powierzchni pod naprawy zaprawami PCC, ustrój nośny pomiędzy osiami C i E oraz przyczółek w osi  E i podpora w osi C i D

•Trwa montaż konstrukcji prowadzącej "łoża" na wskazanych przez Projektanta dewiatorach kabla próbnego

• Trwa montaż i technologiczne podwieszenie rury osłonowej HDPE kabla próbnego

• Trwa wprowadzenie lin do rury osłonowej HDPE kabla próbnego

• Przygotowanie podkładowych płyt oporowych korygujących kąt nachylenia bloku oporowego do głowicy kabla sprężającego

Odsłon artykułów:
225815

Odwiedza nas 44 gości oraz 0 użytkowników.