. 2013 tydzień 01

Postęp robót mostowych

• Monitorowanie pras hydraulicznych pod segmetem K8.10/K4.13 - dwa razy w tygodniu w godzinach od 14:00 do 17:00 zgodnie z KNA z 16.08.2012

• Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynki na segmentach K8.1 - K8.10, K2

• Trwa przygotowanie deskowań dodatkowych żeber usztywniających na przęśle CD

• Wykonywano montaż dewiatorów kabla próbnego CD_5.1/A wraz z wykonaniem podlewek

• Inwentaryzacja odwiertów w bosażach ukośnych przęsła CD oraz naniesienie osi dewiatorów pionowych na spodzie płyty. Inwentaryzacja geodezyjna

• Sprężono kotwy dewiatorów pionowych V.1.2 na segmentach K7.8 i K6.8

• Sprężono kotwy dewiatorów poziomych H.2.1 na segmentach K7.9 i K7.10 oraz K6.9 i K6.10

• Sprężono kotwy dewiatorów pionowo-poziomych W.1.1 na segmentach K7.10, Z2 i K6.10

• Przygotowanie powierzchni pod naprawy zaprawami PCC, ustrój nośny pomiędzy osiami C i E oraz przyczółek w osi  E i podpora w osi C i D

Odsłon artykułów:
225163

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.