. 2012 tydzień 47

Postęp robót mostowych

 • Monitorowanie pras hydraulicznych pod segmetem K8.10/K4.13
 • Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynek na segmencie K1
 • Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur antywandalistycznych na segmencie K5 i K6
 • Wykonywanie odwiertów do wklejania strzemion w żebrach od Ż1 do Ż12
 • Przygotowanie powierzchni pod naprawy zaprawami PCC, ustrój nośny między osiami C i D, przyczółek w osi E, podpora w osi D – szlifowanie i piaskowanie
 • Niwelacja spadków płyty pomostowej w osi odwodnienia na segmentach K4, K5, K6 i K7 poprzez układnie żywicy epoksydowej Sikafloor-156
 • Wykonano wytyczenie osi środnika na dolnej płycie ustroju nośnego - przęsło C-D segment K6.2 - K7.2
 • Wykonano pomiar krawędzi wewnętrznych środników wsch. i zach. Przeniesionych na dolną płytę ustroju nośnego oraz  wytyczenie krawędzi środnika w osi obiektu na dolnej płycie ustroju nośnego - przęsł C-D segment K6.2 - K7.2
 • Wklejanie strzemion w żebrze Ż5
 • Wypełnianie zaprawą niskoskurczową wnęk bloków kotwiących sprężenia poprzecznego płyty górnej segmentów 4.13 i 8.10

Postęp robót drogowych

 • Odbyła się kontrola Straży Pożarnej odcinka autostrady A1 od granicy państwa z Republiką Czeską do węzła w Mszanie pod względem bezpieczeństwa.
 • Trwa przygotowywanie objazdu, oraz remont cząstkowy i częściowe odbudowanie nawierzchni dróg wojewódzkich nr DW930 i DW933, po których będzie odbywał się objazd do czynnego węzła w Świerklanach.
 • Trwa procedura wdrażania Tymczasowej Organizacji Ruchu na czas użytkowania części autostrady.
Odsłon artykułów:
225181

Odwiedza nas 80 gości oraz 0 użytkowników.