. 2012 tydzień 46

ROBOTY DROGOWE:

 • Wykonawca wykonał wszystkie zaległe prace i usterki zgodnie ze Świadectwem Przejęcia Części Robót za wyjątkiem robót zależnych od obiektu MA532 oraz robót związanych z przedstawieniem tablic drogowych w celu poprawy ich widoczności.
 • W ostatnim tygodniu Inspektorzy Nadzoru dokonywali odbiorów, oraz trwały prace przygotowawcze do oddania do użytku części autostrady od węzła Mszana do granicy państwa z Republiką Czeską w Gorzyczkach.
 • W dniu 19.11.2012r. odbył się odbiór tymczasowej organizacji ruchu na czas oddania do użytkowania części autostrady.
 • Dokonano naprawy zapadniętej studni K26/VI, obecnie trwa odbudowa konstrukcji jezdni na tym odcinku.
 • Zgodnie z decyzją Ochrony Środowiska GDDKiA, Wykonawca oznakowuje dodatkowo przeźroczyste ekrany akustyczne poprzez sitodruk, w celu ochrony przelatujących ptaków.

ROBOTY MOSTOWE (OBIEKT MA532 I MD532.1):

 • Monitorowanie pras hydraulicznych
 • Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynek na segmencie K1
 • Techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami ws. technologii i wykonania stalowych dewiatorów kierujących kable zewnętrzne
 • Techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami ws. doboru prętów sprężających dewiatory oraz terminów ewentualnych dostaw
 • Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur antywandalistycznych
 • Przygotowywanie deskowań dodatkowych żeber usztywniających
 • Iniekcja ciśnieniowa rys na podporze w osi B, C i D
 • Rozprężenie trzech sztuk kabli uciąglających przęsło CD
 • Groszkowanie powierzchni betonu na styku z żebrami poprzecznymi
 • Wykonywanie odwiertów do wklejania strzemion w żebrach od Ż1 do Ż12
 • Przygotowanie powierzchni pod zabezpieczenie antykorozyjne  betonu oraz naprawy zaprawą cementową z dodatkiem żywic syntetycznych spodu pyty dolnej przęsła CD
 • Wizytacja wytwórni firmy Viamontex w Piotrkowie Trybunalskim
 • Iniekcja kanałów kablowych CD
 • Niwelacja spadków płyty pomostowej w osi odwodnienia na segmentach K4, K5, K6 i K7 poprzez układnie żywicy epoksydowej Sikafloor-156
 • Weryfikacja przekazanej dokumentacji projektowej
Odsłon artykułów:
225810

Odwiedza nas 39 gości oraz 0 użytkowników.