. 2012 tydzień 45

Postęp robót drogowych:

km 548+897-567+223 - Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady.

km 548+897-567+223 - Prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady

km 548+897-567+223  - Koszenie trawy

km 553+320-553+330 L - Wykonanie materaca typ 1 - ułożenie geowłókniny GRK-4  i geosiatki 40/40 kN/m

km 553+320-553+330 L - Wykonanie materaca typ 1 - ułożenie warstwy kruszywa 0/63 mm

km 565+400-565+600 P - Wykonanie odprowadzeń wody ze ścieku trójkatnego do rowu

Węzeł Gorzyce MC10 P - Wykonanie odprowadzeń wody ze ścieku trójkatnego do rowu

Ekran L/1, L/8, L/11, P12 - Wykonanie oznakowania paskami

km 563+800 L - Wykop pod fundament konstrukcji bocznej

km 564+100 L, km 566+200 P - Ułożenie chudego betonu pod fundamenty konstrukcji bocznych

Postęp robót mostowych:

Monitorowanie pras hydraulicznych pod segmetem K8.10/K4.13 - dwa razy w tygodniu w godzinach od 14:00 do 17:00 zgodnie z KNA z 16.08.2012,

- Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynek na segmencie K1,

-Techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami ws. technologii i wykonania stalowych dewiatorów kierujących kable zewnętrzne,

-Techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami ws. doboru prętów sprężających dewiatory oraz terminów ewentualnych dostaw,

- Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur antywandalistycznych na segmencie K1,

-Trwa przygotowanie deskowań dodatkowych żeber usztywniających,

-Iniekcja ciśnieniowa rys na podporze w osi B, C i D,

- Wykonanie przewiertów w 2 bosażach kabla pilotażowego CD_5.1/A,

- Wykonywanie odwiertów do wklejania strzemion na żebrze Ż5

- Dostarczono szablony dewiatorów: pionowego,

- Iniekcja kanałów kablowych CD_1.2/A, CD_2.4/A, CD_2.3/A, CD_2.1/A

- Iniekcja kanałów kablowych CD_1.1/B, CD_1.2/B, CD_2.1/B, CD_3.1/B

-Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur antywandalistycznych na segmencie K4, K1

Postęp robót branżowych:

Zb-3 -Koszenie trawy i czyszczenie terenu wokół zbiornika

Zb-4 - Czyszczenie zbiornika i koszenie trawy

Zb-6 - Czyszczenie zbiornika i koszenie trawy

SPO Mszana, MOP-y, PPO Godów - Oznakowanie hydrantów i zbiorników ppoż.

Odsłon artykułów:
225795

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.