. 2012 tydzień 44

Postęp robót drogowych:

km 548+897-567+223 - Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady.

km 548+897-567+223 - Prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady.

km 548+897-567+223 - Koszenie trawy

km 553+300-553+320 L - Wykonanie materaca kamiennego typ 1 - ułożenie geowłókniny GRK-5

km 559+100 L ZDR 14 - Roboty porządkowe

Węzeł Gorzyce MC10, 565+050-565+200L - Wykonanie odprowadzeń wody ze ścieku trójkątnego do rowu

PPO L - Montaż barier energochłonnych - roboty wykończeniowe

L/11, L/13, P/14 - Wykonanie oznakowania paskami

km 553+300-553+320 L -Wykonanie materaca kamiennego typ 1 - ułożenie geosiatki 60/60 kN/m,

MOP PŁN, PŁD - Montaż barier energochłonnych - roboty wykończeniowe

km 553+300-553+320 - Profilowanie pasa rozdziału,

PPO Godów -  Montaż barier energochłonnych - roboty wykończeniowe

Postęp robót mostowych:

Monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13 - dwa razy w tygodniu w godzinach od 14:00 do 17:00 zgodnie z KNA z 16.08.2012

-Naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K7

- Naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K6

- Naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4 i K8

-Naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K5

-Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynek na segmencie K1

-Techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami ws. technologii i wykonania stalowych dewiatorów kierujących kable zewnętrzne

-Techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami ws. doboru prętów sprężających dewiatory oraz terminów ewentualnych dostaw

-Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur antywandalistycznych na segmencie K1

-Iniekcja ciśnieniowa rys na podporze w osi C

- Wykonanie przewiertów w 2 bosażach kabla pilotażowego CD_5.1/A

Postęp robót branżowych:

SPO Mszana, PPO Godów- Montaż zestawów zaworów w studniach wodomierzowych

Zb 6 - Koszenie trawy i czyszczenie zbiornika

Odsłon artykułów:
225186

Odwiedza nas 85 gości oraz 0 użytkowników.