. 2012 tydzień 43

Postęp robót drogowych:

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady km 548+897-567+223;

- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autosrtrady km 548+897-567+223;

- profilowanie i zagęszczanie KRZ km 553-300- 553+320 L

-profilowanie asa rozdziału km 553+300-553+320

- ułożenie krawęznika pod bramami wjazdowymi 562+000-567+223

-montaż barier energochłonnych MOP płn i Płd, PPO Godów

- spoinowanie krawężników, wymiana uszkodzonych krawężników

- ułożenie krawężnika pod bramami wjazdowymi

- wykonanie oznakowania ekranów paskami

- koszenie trawy

- roboty porządkowe

Postęp robót mostowych:

MA 532:

Monitorowanie pras hydraulicznych pod segmetem K8.10/K4.13 - dwa razy w tygodniu w godzinach od 14:00 do 17:00 zgodnie z KNA z 16.08.2012

-Naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4, K5, K6, K7, K8

-Kosmetyka betonu wewnątrz skrzynek na segmencie K1

-Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur antywandalistycznych na segmencie K1

- techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami  ws. technologii i wykonania stalowych dewiatorów kierujących kable zewnętrzne

-techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami  ws. technologii i wykonania odwiertów w istniejących bosażach kabli uciąglajacych płytę dolną przęsła CD

-techniczne rozmowy z potencjalnymi podwykonawcami ws. doboru prętów sprężających dewiatory oraz terminów ewentualnych dostaw

- Dostosowanie dystansowych korków iniekcyjnych do montażu w kanałach kablowych w 10 bosażach

- Wykonywanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur antywandalistycznych na segmencie K1

- Wykonanuje się pomiary geodezyjne inwentaryzacyjne dolnej płyty ustroju nośnego przęsła CD

-Iniekcja pustych kanałów kablowych nr CD_1.1/A, CD_2.2/A, CD_3.1/A, CD_5.1/A, CD_5.2/A

-Trwa przygotowanie deskowań dodatkowych żeber usztywniających.

-Demontaż korków iniekcyjnych z zainiektowanych kanałów kablowy.

Postęp robót branżowych:

MOP PŁD I PŁN - montaż wyposazenia studni wodomierzowych

MOP PŁD - montaż elektrozaworów w studniach przy zbiornikach ppoż.

MOP PŁN - montaż elektrozaworów w studniach przy zbiornikach ppoż.

ZB-5 - Koszenie trawy i czyszczenie zbiornika

Odsłon artykułów:
225168

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.