. 2012 tydzień 42

Postęp robót drogowych:

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady km 548+897-567+223;

- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autosrtrady km 548+897-567+223;

- spoinowanie krawężników, wymiana uszkodzonych krawężników- MOP Północ;

- rozbiórka warstw bitumicznych - km 553+300 - 553+200L,

- rozbiórka warstw konstrukcyjnych-  km 553+300 - 553+320L,

- rozbiórka materaca kamiennego -  km 553+300 - 553+320L,

- wykonanie  zasypki stopy - MA532 podpora C,

- ułożenie krawężnika pod bramami wjazdowymi km 551+000- 555+600L,

- wykonanie drenażu wokół ścianki szczelnej km 553+300-553+320L

- wykonanie oznakowania paskami - Ekran P/9, P/10, P/12, P/13, P/14;

- koszenie trawy km 548+897-567+223;

- roboty porządkowe km 559+100L; ZDR 14

Postęp robót mostowych :

MA 532:

Monitorowanie pras hydraulicznych pod segmetem  K8.10/K4.13 - dwa razy w tygodniu w godzinach od 14:00 do 17:00 zgodnie z KNA z 16.08.2012,

- zasypka ławy fundamentowej podpory w osi C,

- usunięcie oczepów pali technologicznych -pierwszy rząd przy podporze C od str D (6 szt.),

- Naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4, K5, K6, K7;

- Techniczne spotkania z potencjalnymi podwykonawcami ws.odwiertów w istniejacych bosażach  kabli uciągających płytę dolną przęsła CD,

-Techniczne spotkania z potencjalnymi podwykonawcami ws.technologii i wykonania stalowych dewiatorów kierujacych kable zewnetrzne,

- Techniczne spotkania z potencjalnymi podwykonawcami ws.doboru kotew sprężających dewiatory,

- kosmetyka betonu wewnątrz skrzynek na segm. K1,

- wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni rur antywandalistycznych na segm. K2,

- wykonano pomiary geodezyjne nachylenia kątów bloków kotwiących kabli uciągajacych w płycie dolnej przęsła C-D skrzynka wschodnia  i skrzynka zachodnia.

Postęp robót branżowych:

Zb 6, 17,18- czyszczenie skarp i terenu wokół zbiornika

KD II- czyszczenie kanału,

KD VI. K26-K28 - roboty ziemne, wypalanie otworów w ściance szczelnej, wykonanie drenażu zewnętrznego przy ściance i ułozenie warstwy odsączajacej, ułożenie i zagęszczenie warstwy pod płyty drogowe,

SpSo8, 11, 14- czyszczenie separatora

Zb 6, 17, 18- czyszczenie skarp i terenu wokół zbiornika

km 556+440-557+000-naprawa SZA, roboty porządkowe po naprawie  SZA

Odsłon artykułów:
225803

Odwiedza nas 32 gości oraz 0 użytkowników.