. 2012 tydzień 41

Postęp robót drogowych

 Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady km 548+897-567+223;

- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autosrtrady km 548+897-567+223;

- spoinowanie krawężników- MOP Północ;

- humusowanie pobocza- DD27;

- wymiana betonowych łączników pomiędzy ściekiem trójkątnym i trapezowym- km 565+150-565+250P;

- wykonanie oznakowania paskami- Ekran P/9, P/10, P/12, P/13, P/14;

- wykonanie ławy z kruszywa pod korytko D-8;

- wykonanie powierzchni betonowej przed fundamentem poduszki zderzeniowej- km 559+037L;

- profilowanie pobocza- DD27;

- koszenie trawy km 548+897-567+223;

- roboty porządkowe km 559+100L;

- rozbiórka ścieku trójkątnego km 559+037L;

- ulożenie ścieku trójkątnego przy fundamencie poduszki zderzeniowej km 565+259L;

- ułożenie korytka typu D-8 km 558+915L, km 558+921 P;

- umocnienie skarp i dna rowu kamieniem łamanym km 558+925P

- dobudowa ścieku trojkątnego km 565+235P

Postęp robót mostowych

MA 532:

- monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13;

- naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4, K5, K6 i K7;

- usuwanie słupów technologicznych (probsów) przy podporze C od strony D;

- zasypka ławy fundamentowej podpory w osi C;

- badanie stopnia zagęszczenia zasypki w osi C;

- konserwacja lin kabli podpinających na podporze C;

- przygotowanie rur osłonowych i antywandalistycznych kabli podpinających od osi E do Z2 i na segmencie K7 do zabezpieczenia antykorozyjnego;

- zabezpieczenie antykorozyjne końcówek kabli sprężenia wykonano dla całego oiektu;

- osadzenie włazu na podporze L1;

- wyciąganie lin kanli sprężających z wnętrza skrzynki str. wschodnia i zachodnia

- izolacja bitumiczna ławy podpory w osi C;

- uzupełnienie otuliny po usuniętych słupach technologicznych (probsach) przy podporze C od strony D oraz położenie 2 warstw izolacji bitumicznej

- montaż reperów na przyczółkach w osi E strona wschodnia i A strona zachodnia

- usunięcie oczepów pali technologicznych- pierwszy rząd przy podporze C od strony B (6sztuk)

Postęp robót branżowych

KD VI- odkopywanie i upalanie ścianki szczelnej

KD II, III, V, IX- czyszczenie kanału

SpSo8- czyszczenie separatora

Zb 10, 12- czyszczenie zbiornika i koszenie trawy (zbiornik suchy)

Zb 8, 9, 10, 11, 13- czyszczenie skarp i terenu wokół zbiornika

km 556+440-557+000- naprawa SZA

Odsłon artykułów:
225790

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.