. 2012 tydzień 40

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady km 548+897-567+223;
- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autosrtrady km 548+897-567+223;
- spoinowanie krawężników- MOP Północ;
- czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- Węzeł Mszana MC10 i MC40;
- humusowanie poboczy- uzupełnienie ubytków- km 560+200-567+200;
- wymiana betonowych łączników pomiędzy ściekiem trójkątnym i trapezowym- Węzeł Gorzyce;
- wykonanie chodników do posesji- ul. Powstańców;
- naprawa i czyszczenie umocnienia rowu typu C km 566+400-566+500L, 566+600-567+000P, 567+100-567+200P;
- zasypka fundamentów pod bariery energochłonne- MOP Północ i Południe;
- wykonanie oznakowania paskami- Ekran P/5, P/6, P/7, P/8;
- profilowanie terenu- DD11A L;
- profilowanie pobocza- DD27;
- plantowanie terenu km 555+500-555+600P;
- koszenie trawy km 548+897-567+223.

Postęp robót mostowych

MA 532:
-
monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13;
- usunięcie zakotwień blokady nawisu w osi C z segmentu K5.3 po przez odkuwanie prętów zbrojenia i spawanie siatki zbrojeniowej wraz z zabetonowaniem;
- wyciąganie kabli sprężenia uciąglającego przęsło CD 25/25 sztuk;
- naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4 i K5 po przez frezowanie;
- naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K6 i K7;
- usuwanie słupów technologicznych (probsów) przy podporze C od strony B i D;
- montaż instalacji odwodnienia na segmentach K7;
- izolacja bitumiczna ławy podpory w osi C;
- prace kosmetyczne po wykonaniu skucia probsów przy podporze C od strony B wraz z uzupełnieniem izolacji cienkiej stopy fundamentowej podpory;
- uzupełnienie nawierzchni żwirowej na półce skarpy przyczółka w osi A;
- pomiar zarysowań podpór w osiach B, C i D;
MD 532.1: montaż włazu i drabiny na podporze L3 i L4

Postęp robót branżowych

Zb 2, 10, 13, 17, 19- koszenie trawy i czyszczenie terenu wokół zbiorników
KD VI- wykop, czyszczenie kanału, montaż rury, wykonanie obsypki z piasku, demontaz ramy wzmacniającej ścianki szczelne
Węzeł Gorzyce- pomiar natężenia oświetlenia
T4-T7- naprawa SZA

Odsłon artykułów:
225864

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.