. 2012 tydzień 39

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady km 548+897-567+223;
- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autosrtrady km 548+897-567+223;
- spoinowanie korytek ściekowych km 548+897-567+223;
- spoinowanie krawężników- MOP Północ i Południe;
- betonowanie fundamentu pod bariery energochłonne- MOP Północ;
- humusowanie ubytków na półce km 556+100-561+300;
- wymiana ścieku trójkątnego km 559+820-559+860L;
- wymiana betonowych łączników ścieku na półce ze ściekiem naskarpowym + naprawa ścieku- Węzeł gorzyce, km 566+100-567+050P;
- wykonanie podbudowy z kruszywa na wjeździe na posesję- ul. Mickiewicza;
- rekultywacja terenu DD11A;
- wykonanie hydroobsiewu Węzeł Mszana MC10 MC20;
- naprawa skarpy- ulożenie maty przeciwerozyjnej i zahumusowanie - DD9;
- wykonanie oznakowania paskami- Ekran P/2, P/3 i P/4;
- profilowanie pobocza- Węzeł Mszana MC10;
- profilowanie skarpy km 566+500-566+900L;
- koszenie trawy- skrzyżowanie ul. Wodzislawskiej DD23P, km 548+897-567+223;
- izolacja fundamentów pod bariery energochłonne- MOP Pólnoc i Południe;
- demontaż szalunków z fundamentów pod bariery energochłonne- MOP Pólnoc i Południe;
- demontaż słupów i wykonanie dodatkowego rowu- DD6A.

Postęp robót mostowych

MA 532:
-
monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13;
- usunięcie zakotwień blokady nawisu w osi C z segmentu K5.3 po przez odkuwanie prętów zbrojenia i spawanie siatki zbrojeniowej;
- wyciąganie kabli sprężenia uciąglającego przęsło CD 24/25 sztuk;
- naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4 i K5 po przez frezowanie;
- usuwanie słupów technologicznych (probsów) przy podporze C od strony B;
MD 532.1: montaż włazu i drabiny na podporze L4

Postęp robót branżowych

Zb 1, 2, 4, 5, 6, 7- koszenie trawy i czyszczenie terenu wokół zbiorników
KD III, IV
- czyszczenie kanału
KD VI-
przygotowanie do montażu rury wzmacniającej, regulacja wysokości scianki szczelnej, czyszczenie kanału, montaż belek wzmacniających ścianki szczelne

Odsłon artykułów:
225823

Odwiedza nas 52 gości oraz 0 użytkowników.