. 2012 tydzień 38

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady km 548+897-567+223;
- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autosrtrady km 548+897-567+223;
- spoinowanie korytek ściekowych km 548+897-567+223;
- spoinowanie krawężników- MOP Południe
- humusowanie skarp i rowów km 555+600-555+690;
- humusowanie półki+ uzupełnienie płyt ażurowych km 557+060-559+800;
- humusowanie pobocza- Węzeł Mszana MC10;
- wymiana ścieku trójkątnego km 559+700-559+730P;
- wymiana betonowych łączników ścieku na półce ze ściekiem naskarpowym + naprawa ścieku km 564+800-565+800P;
- ułożenie warstwy ścieralnej- Węzeł Mszana MC10 i MC20;
- ułożenie maty przeciwerozyjnej i humusowanie stożków- km 5556+060, MA532 podpora E;
- umocnienie rowu typu C- Węzel Mszana MC10;
- rekultywacja terenu DD11A;
- zalewanie fundamentów pod bariery energochłonne MOP Południe;
- roboty porządkowe- Węzeł Mszana MC10;
- montaż zbrojenia i szalunku fundamentów pod bariery energochłonne- MOP Północ;
- wykonanie hydroobsiewu km 555+650-555+800;
- naprawa ścieku naskarpowego km 564+800-565+800;
- wykonanie oznakowania paskami- Ekran P/2;
- profilowanie rowu- ul. Boryńska.

Postęp robót mostowych

MA 532:
-
monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13;
- montaż balustrad i barier przez wykonywanie podlewek pod bariery i poprawek malarskich balustrad- mur oporowy M1 za przyczółkiem L5;
- montaż instalacji odwodnienia na segmentach K7, K4+K8;
- usunięcie zakotwień blokady nawisu w osi C z segmentu K5.3 po przez wykuwanie konstrukcji stalowej;
- usunięcie zakotwień blokady nawisu w osi C z segmentu K5.3 po przez odkuwanie prętów zbrojenia w celu ich uciąglenia;
- wyciąganie kabli sprężenia uciąglającego przęsło CD;
- naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4, K6 i K7przez frezowanie nierówności płyty pomostu;
- odbiór zabezpieczenia antykorozyjnego łożysk na podporach A do E;
- balustrady i bariery na murze oporowym M2;
- czyszczenie rur osłonowych sprężenia podpinającego na segmencie K7;
MD 532.1: montaż włazu i drabiny na podporze L4

WD 535- wklejanie reperów na przyczółkach
WD 552-
- wklejanie reperów na przyczółkach

Postęp robót branżowych

Zb 13, 14- czyszczenie terenu wokół zbiorników
Zb 3, 7, 8, 9, 15, 16- koszenie trawy i czyszczenie zbiorników
KD V-
czyszczenie kanału
KD VI- zabijanie ścianki szczelnej
KD VII-
czyszczenie kanalizacji
ul. 3 Maja w Świerklanach- czyszczenie kanalizacji

Odsłon artykułów:
225804

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.