. 2012 tydzień 37

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych i autostrady - km 548+897 -567+223
Prace porzadkowe i zabezpieczajace- km km 548+897 -567+223
Pielęgnacja i podlewanie trawy - km km 548+897 -567+223
Spoinowanie korytek ściekowych - km 548+897 -567+223
Profilowanie skarpy i ułożenie maty przeciwerozyjnej, humusowanie km 555+600 -555+69L
Naprawa ścieku z kostki kamiennej - km 556+915 - 556+969 P
Wymiana betonowych łączników ścieku na półce ze ściekiem naskarpowym + naprawa ścieku - km 557+400-557+700L oraz 565+100- 566+000L
Humusowanie terenu - Węzeł Mszana  MC 10 MC20
Humusowanie skarp - km Węzeł Mszana MC10 0+640-0720L,P
Rozbiórka rampy najezdniowej - Węzeł Mszana MC 10 0+720 L
Montaż kotew w fundamentach pod bariery ochronne - MOP Południe, Północ
Naprawa ścieku naskarpowego - km 558+580 - 558+630P, 564+800 - 565+800 L,P
Ułozenie podbudowy z betonu asfaltowego - Węzeł Mszana MC10, 0+600 - 0+760
Umocnienie rowu typu C - Węzeł Mszana MC 10, 0+741 - 0+757 L
Rekultywacja terenu - DD11A L

Postęp robót mostowych

MA 532- naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K5; montaż instalacji odwodnienia na segmencie K2, K4 - K8; monitorowanie pras hydraulicznych na segmencie K8.10/K4.13; montaż balustrady -  mur oporowy M1 za przyczółkem L; izolacja płyty pomostusegmentów K1+K4.1 papą termozgrzewalną; montaz barier - str. zachodnia mur oporowy  M2; demontaż rusztowań i kosmetyka pylonu w osi B; układanie asfaltu twardolaneg na powierzchni płyty górnej segm. K1 i K4.1; usunięcie zakotwień blokady nawisu w osi C z segm. K5.3.

Postęp robót branżowych

SpSo 1/E, SpSo 3/E - wykonanie ogrodzenia separatora

SpSo 14,18 - koszenie trawy

SpSo1-SpSpSo6 - koszenie trawy i czyszczenie separatorów

KD20 - czyszczenie kanału

MOP Płd, MOP Płn -czyszczenie kanału

548+897 -567+223 - czyszczenie przykanalików, wlotów do zbiorników i wylotów z separatorów

Odsłon artykułów:
225218

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.