. 2012 tydzień 36

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady,
- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady,
- pielęgnacja i podlewanie trawy,
- ułożenie krawężnika w pasie rozdziału - węzeł Mszana MC10 km: 0+640 - 0+720L;
- ułozenie ścieku trójkatnego Węzeł Mszana MC 10 km: 0+640-0+720L,P.
- profilowanie ZDR6- km 555+670-555+850;
- spoinowanie korytek ściekowych km 548+897 - 567+223;
- humusowanie terenu pomiędzy łacznicami Węzeł MC 10 MC 20;
- humusowanie skarp i rowu Węzeł Mszana MC10, km:0+640-0+720 L,P;
- humusowanie pasa rozdziału Węzeł Mszana MC 10, 0+640-0+720;
- umocnienie rowu typu C w rejonie osadników przy PD-62;
- profilowanie terenu między podporą D i E obiektu MA 532;
- wypełnianie pasa rozdziału Węzeł Mszana MC 10, 0+640-0+720;
- wykonanie hydroobsiewu - Węzeł Gorzyce, PPO Godów P;
- opryskiwanie narzutu kamiennego środkiem chwastobójczym- km 557+000 - 558+000;565+500 --567+000 L;
- naprawa ścieku z kostki kamiennej - km 562+800 - 562+900P;
- zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego - Węzeł Mszana MC 0+660-0+720;
- profilowanie skarpy - 555+600 - 555+690L,P;
- przygotowanie rowu pod ułozenie korytka  typu KS;
- wymiana betonowych łączników scieku na półce ze ściekiem naskarpowym km 565+100-566+000 P;
- rekultywacja terenu- km: DD11A; 559+650 - 559+800P;
- kotwienie maty przeciwerozyjnej - węzeł Mszana MC 10, 0+640 - 0720 L,P
- wyrywanie chwastów ze ścieku z kostki kamiennej- km 557+100-558+550L.

Postęp robót mostowych

MA 532- monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13; montaż  balustrad; montaż odwodnienia; izolacja płyty pomostu seg. K1+K4.1 papą termozgrzewalną;  montaż barier; zainiektowano kable dodatkowe na K4;i kable w partiach wspórikowych grupa kabli 4.4/1.2; nawiercanie otworów w rurach osłonowych kabli nr 2.1, 4.1, 5.1, 3.1 zgodnie z punktem 6.1.1PN segmentu K7.1; demontaz rusztowań i kosmetyka pylonu w osi B.

Postęp robót branżowych

SpSo1/E- wykonanie ogrozenia separatora.

SpSo2/E- wykonanie kanału doprowadzającego wodę, roboty ziemne.

SpSo3/E- roboty ziemne.

DD9 - montaż studni wpadowych przy PD-62.

Odsłon artykułów:
225169

Odwiedza nas 77 gości oraz 0 użytkowników.