. 2012 tydzień 35

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady- km 548+897-567+223;
- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady- km 548+897-567+223;
- pielęgnacja i podlewanie trawy-km 548+897-567+223
- profilowanie rowu- węzeł Mszana MC10, km 0+750-0+890P;
- ułożenie krawężnika w pasie rozdziału- węzeł Mszana MC10 km: 0+850 - 1+200L;
- ułozenie ścieku trójkatnego Węzeł Mszana MC 10 km: 0+640-0+720L,P.
- profilowanie ZDR6- km 555+670-555+850;
- spoinowanie korytek ściekowych km 548+897 - 557+000;
- spoinowanie krawężników - ul. Powstańców.
- humusowanie terenu km 555+950 - 556+050L; 555+620 - 555+740 L i P
- humusowanie rowu Węzeł Mszana MC10, km:0+750-0+900 P
- umocnienie rowu typu C- km 0+741-0+757P;
- profilowanie skarpy oraz ułożenie maty przeciwerozyjnej - Węzeł Mszana MC10;
- wykonanie hydroobsiewu - DD9;
- opryskiwanie narzutu kamiennego środkiem chwastobójczym- km 559+800 - 560+515P
- naprawa ścieku z kostki kamiennej - km 562+800 - 562+900P
- zagęszczanie podbudowy z kruszywa łamanego - Węzeł Mszana MC 0+660-0+720;
- profilowanie skarpy i rowu  - Węzeł Mszana MC10 0+640 - 0+720L,P
- wykonanie chodnika przy krzyżu - ul. Centralna
- rekultywacja terenu- km: 0+850 - 1+200L, 559+650 - 559+800 P, węzeł Mszana MC10;
- wyrywanie chwastów ze ścieku z kostki kamiennej- km 557+100-558+550L.

Postęp robót mostowych

MA 532- monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4, K5, K6 i K7; malowanie głowicy stalowej pylonu w osi C i B; montaż blach osłonowych głowicy stalowej pylonu w osi C i B; naprawa płyty dolnej segmentu K7.11; rozdeskowanie końców dosdatkowych kabli FLAT dla K4.4, K6.4 i K7.4; montaż balustrady -strona zachodnia mur oporowy M2, montaż odwodnienia na segmencie K2.

Postęp robót branżowych

KD VI, studnia K25 - K26 -  roboty zemne, zasypka rury fi 400, warstwa 5-9, regulacja studni.
K26 - przyłączenie przykanalików do studni.
SpSo1E-
roboty ziemne, regulacja studni,  montaż stopnic, humusowanie i obsiew mieszanką traw.
SpSo3E- roboty ziemne.
Węzeł Mszana MC 10 - regulacja studni na przykanalikach 47 i 49.

Odsłon artykułów:
225809

Odwiedza nas 38 gości oraz 0 użytkowników.