. 2012 tydzień 34

Postęp robót drogowych

Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady- km 548+897-557+223;
- prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady- km 548+897-557+223;
- pielęgnacja i podlewanie trawy- km 548-897-557+223;
- ułożenie i zagęszczanie warstwy odprężającej- węzeł Mszana;
- profilowanie rowu- węzeł Mszana MC10, km 561+590-561+600L;
- ułożenie krawężnika w pasie rozdziału- węzeł Mszana MC10;
- profilowanie ZDR6- km 555+670-555+850;
- plantowanie terenu- węzeł Mszana MC10 i MC20;
- montaż elementów odblaskowych na barierach betonowych- Węzeł Mszana MC10, PPO Godów;
- umocnienie rowu typu C- km 555+655-555+836Pm km 561+590-561+600L;
- profilowanie i humusowanie skarp - DD9II;
- czyszczenie i fugowanie korytek ściekowych D-8 i w pasie rozdziału- km 559+400-559+800, km 566+000-567+200;
- zbrojenie fundamentów pod bariery- MOP PŁD MC30;
- rekultywacja terenu- km 559+650-559+800P, węzeł Gorzyce MC10;
- ułożenie podbudowy z kruszyw łamanego- Węzeł Mszana;
- wykonannie chodnika przy krzyżu- ul. Centralna;
- wykop dla rowu- ul. Szkolna;
- odmulanie siatki ogrodzeniowej przechodzącej nad umocnieniem rowów typu A i C- km 557+000-567+223;
- wyrywanie chwastów ze ścieku z kostki kamiennej- km 557+060-557+800L.

Postęp robót mostowych

MA 532- monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K4, K5, K6 i K7; malowanie głowicy stalowej pylonu w osi C; montaż blach osłonowych głowicy stalowej pylonu w osi C; naprawa płyty dolnej segmentu K7.11; zabetonowanie końców dodatkowych kabli FLAT dla K4.4,K6.4 i K7.4.

Postęp robót branżowych

KD VI, studnia K26- wykop, czyszczenie i kamerowanie, zabezpieczenie wykopu, montaż rury fi 400, posadowienie studni K26, montaż i obsypka rury fi 400, zasypka rury fi 400, warstwa 1-4
SpSo3E-
roboty ziemne, ułożenie kamienia łamanego przy wylocie
Węzeł Mszana MC10- montaż pierścieni odciążających

Odsłon artykułów:
225818

Odwiedza nas 47 gości oraz 0 użytkowników.