. 2012 tydzień 33

Postęp robót drogowych

Profilowanie KRZ- węzeł Mszana;
- plantowanie terenu- węzeł Mszana MC 10 i 20;
- profilowanie rowu- węzeł Mszana MC10
- umocnienie rowu typu C- km 555+655-555+836 P;
- ulożenie i zagęszczanie warstwy mrozoochronnej- węzeł Mszana;
- Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady;
- prace porządkowei zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady;
- czyszczenie i fugowanie korytek ściekowych D-8 i w pasie rozdziału- km 557+500-559+400;
- wykonanie zrzutu trapezowego ze scieku trójkątnego do rowu- km 560+350L;
- roboty poprawkowe przy ścieku z kostki granitowej- km 561+800-562+600;
- spoinowanie krawężników- PPO Godów, MOP Południe;
- zbrojenie fundamentów pod bariery- MOP PŁD MC30;
- koszenie trawy- węzeł Gorzyce, km 565+000-567+000;
- pielęgnacja i podlewanie trawy- km 548+897-567+223;
- rekultywacja terenu- ul. Szybowa, km 559+100-559+750, DD11A;
- humusowanie skarp i poboczy- DD9;
- opryskiwanie chodnika środkiem chwastobójczym- ul. Powstańców.

Postęp robót mostowych

MA 532- monitorowanie pras hydraulicznych pod segmentem K8.10/K4.13; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia plyty pomostu segmentów K4, K5, K6 i K7; montaż odwodnienia na segmencie K1 i K2; naprawa płyty dolnej segmentu K7.11; dozbrajanie wnęk pod otwory rewizyjne kabli podpinających w ściance; montaż balustrady- strona zachodnia mur oporowy M2; wykonanie zabezpieczenia końców dodatkowych kabli flat dla K4.4, K6.4 i K7.4; betonowanie wnęk pod otwory rewizyjne kabli podpinających w ściance; malowanie ostatniej warstwy głowicy stalowej pylonu w osi D;
MD 532.1- montaż latarni na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1

Postęp robót branżowych

Węzeł Mszana MC 10- montaż przykanalików, czyszczenie i kamerowanie kanalizacji
SpSo1- montaż rur fi 300
SpSo1E- montaż orurowania, roboty ziemne
KD VI- montaż,wykop i umacnianie ścianki szczelnej, montaż i spawanie ramy wzmacniającej ścianki szczelne
Odsłon artykułów:
225175

Odwiedza nas 74 gości oraz 0 użytkowników.