. 2012 tydzień 32

Postęp robót drogowych

PROFILOWANIE: ZDR 6, skarp, KRZ
HUMUSOWANIE: rowu i poboczy
UMOC
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; czyszczenie i fugowanie korytek ściekowych D-8 w pasie rozdziału; koszenie trawy na poboczu i skarpie; pielęgnacja i podlewanie trawy; nasyp z gruntu stabilizowanego wapnem; wykop dla rowu; roboty poprawkowe przy ścieku z kostki granitiowj; zbrojenie fundamentów pod bariery; ukształtowanie terenu  pod MA532 miedzy podpora B i E; odkopywanie kabla energetycznego; plantowanie terenu; spoinowanie krawężników; rekultywacja terenu.
NIENIE ROWU: typu C

Postęp robót mostowych

MA 532 - naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K7, K4 i K5 K6; montaż odwodnienia na segmencie K1i K2; monitorowanie pras hydraulicznych na segmencie K8.10/K4.13; naprawa płyty dolnej segmentu K.7.11; przygotowanie powierzchni pod żywicowanie płyty pomostowej od podpor; wykuwanie wnek  pod otwory rewizyjne w ściance zapleczowej oś E  kabli podpinajacych; dozbrojenie wnek pod otwory rewizyjne; montaż balustrady - strona zachodnia mur oporowy M2 (podpora E); wykonanie obrzeża stożka skarpowego strona wschodnia; montaż blach osłonowych głowicy stalowej pylon  w osi D od strony c oraz E; wykonanie zabezpieczenia końców dodatkowych kabli flatów dla K6.4;  zakonczono iniekcję kabli grupy 3.4, 6.4 w osi D i 2.3, 2.4, 5.3, 5.4 w osi C
MD 532.1- montaż latarni na segmentach K9.1, K9.2 i K10.1.

Postęp robót branżowych

SpSo 1 - plantowanie terenu, roboty ziemne, montaż studni,
SpSo 11, 12, 13, 14  - koszenie trawy,
SpSo 15, 16 - czyszczenie i koszenie trawy,
SpSo 18 - czyszczenie separatora
KA 26 /VI - zbijanie scianki szczelnej
MC 10 W. Mszana- kanał fi600: od M5 do M6, montaż studni, montaż przykanalików
Przepusty drogowe - montaz barier,
KD XIX KD XX  -  czyszczenie przykanalików,
Odsłon artykułów:
225847

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.