. 2012 tydzień 31

Postęp robót drogowych

Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; prace wykończeniowe przy ogrodzeniu; budowa ogrodzenia dróg montaż płotków naprowadzajacych dla płazów i małych ssaków i przeciw podkopywaniu;czyszczenie i fugowanie korytek ściekowych D-8 w pasie rozdziału; koszenie trawy na poboczu i skarpie; pielęgnacja i podlewanie trawy; nasyp z gruntu stabilizowanego wapnem; opryskiwanie ścieków środkiem chemicznym; plewienie chwastów z narzutu kamiennego; roboty poprawkowe przy ścieku z kostki granitiowj; spoinowanie krawężników; poprawki przy ścieku z kostki kamiennej;  wykonanie zasypki mostowej; naprawa oblicowań przypór drenazowych;ukształtowanie terenu  pod MA532 miedzy podpora B i E; deskowanie fundamentu pod bariery; wywóz nieprzydatnego materiału; porzadkowanie terenu; rekultywacja terenu.

Postęp robót mostowych

MA 532- brukowanie skarpy przyczółka w osi A; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K7, K4 i K5 K6; montaż odwodnienia na segmencie K1i K2; monitorowanie pras hydraulicznych na segmencie K8.10/K4.13; zbrojenie strpu ścianki zapleczowej w osi  E; naprawa płyty dolnej segmentu K.7.11; wykuwanie wnek  pod otwory rewizyjne w ściance zapleczowej oś A i oś E  kabli podpinajacych;brukowanie pasa pomiedzy schodami skarpowymi a zachodnia scianą; wykonanie obrzeża stożka skarpowego strona wschodnia.; montaż balustrady - strona zachodnia mur oporowy M2 (podpora E); przygotowanie powierzchni pod żywicowanie płyty pomostowej od podpory C strona zachodnia w kierunku seg. Z-2.
MD 532.1- montaż latarni na segmentach K9.1, K9.2 i K10.1.

Postęp robót branżowych

"SpSo 1, 2, 15, 16, 19  - czyszczenie sepatatorów,
SpSo 16, 17, 18, 19  - czyszczenie sepatatorów i przygotowanie do odbioru, koszenie trawy,
KA 26 - roboty ziemne
MC 10 W. Mszana  - transport materiałów do wykonania kanału na MC 10 W. Mszana
Przepusty drogowe - montaz barier,
KD IX, KD X  -  czyszczenie kanalizacji,
KDX, MOP Płn i Płd - odbiór końcowy kanalizacji.

Odsłon artykułów:
225860

Odwiedza nas 89 gości oraz 0 użytkowników.