. 2012 tydzień 30

Postęp robót drogowych

Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; budowa ogrodzenia dróg - montaż siatki zasadniczej oraz roboty wykończeniowe;  montaż siatki przeciw płazom, regulacja i zamykanie furtek oraz zasypanie wykopu pod siatkę przeciw podkopywaniu; wykonanie warstwy wiążącej; wykonanie warstwy ścieralnej; czyszczenie i fugowanie korytek ściekowych; fugowanie krawężników; koszenie trawy na poboczu i skarpie; pielęgnacja i podlewanie trawy; nasyp z gruntu stabilizowanego wapnem; opryskiwanie i wyrywanie chwastów środkiem chemicznym; wyrywanie chwastów z narzutu kamiennego; naprawa ścieku z kostki kamiennej; naprawa uszkodzonych betonowych łączników ścieku na półce ze ściekiem skarpowym; wykonanie odprowadzeń wody ze ścieku trójkątnego do rowu; spoinowanie krawężników; wykonanie zasypki mostowej; wykop pod fundamenty barier energochłonnych, ułożenie chudego betonu pod fundamenty barier energochłonnych; wykonywanie oznakowania poziomego; umocnienie rowów mata przeciwerozyjną; naprawa łączników pomiędzy ściekiem naskarpowym, a kaskadą ; naprawa oblicowań przypór drenażowych; wywóz nieprzydatnego materiału; oczyszczanie ścieków; rekultywacja terenu.

Postęp robót mostowych

MA 532- brukowanie skarpy przyczółka w osi E i A; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K1, K7, K4 i K5 K6; montaż odwodnienia na segmencie K1i K2; deskowanie ścianki zapleczowej w osi E;  deskowanie, zbrojenie i betonowanie kapy chodnikowej na murze oporowym M2.1; monitorowanie pras hydraulicznych na segmencie K8.10/K4.13; okładanie ATL na segmencie K2; zbrojenie stropu ścianki zapleczowej w osi Ai E; naprawa płyty dolnej segmentu K.7.11; opuszczenie pras hydraulicznych pod segmentem K.4.13/K8.10 o wartość 50mm zgodnie z KNA.
MD 532.1- montaż latarni na segmentach K9.1, K9.2 i K10.1;  podlewki pod słupki barier i balustrad na segmentach K9.1, K9.2 i K10.1.

Postęp robót branżowych

SpSo 8, 9, 17, 18  - czyszczenie separatorów,
Węzeł Mszana  - czyszczenie kanalizacji,
Przepusty drogowe - montaz barier,
PA-30 - wykonanie półek dla zwierząt,
KD IX - XIII, KD XVIII XX  -  czyszczenie kanalizacji,
KD I - XX - odbiór końcowy kanalizacji,
Odsłon artykułów:
225799

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.