. 2012 tydzień 29

Postęp robót drogowych

Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz warstwy wiążącej;  budowa ogrodzenia dróg - montaż siatki przeciw płazom, regulacja i zamykanie furtek; montaż słupków; ułozenie warstwy wiążącej; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej; czyszczenie ścieku z kostki kamiennej; czyszczenie i fugowanie korytek ściekowych; fugowanie krawężnikó; koszenie trawy na poboczu i skarpie-9500m2; załadunek i wywóz skoszonej trawy; pielęgnacja i podlewanie trawy; nasyp z gruntu stabilizowanego wapnem; plantowanie terenu; opryskiwanie chwastów środkiem chemicznym; wyrywanie chwastów z narzutu kamiennego i górnej skarpy; ustawianie barier betonowych; naprawa uszkodzonego ścieku trójkontnego; naprawa uszkodzonego ścieku w pasie rozdziału;  przygotowanie podbudowy z kruszywa łamanego pod warstwy bitumiczne, naprawa ułożonych krawężników betonowych; naprawa uszkodzonych betonowych łączników ścieku na półce ze ściekiem skarpowym; wykonanie łączników ścieku kamiennego ze ściekiem w pasie rozdziału; wypełnianie ubytków asfaltem na zimno; wykonanie odprowadzeń wody ze ścieku trójkatnego do rowu; spoinowanie krawężników; wykonanie zasypki mostowej; przekop drogi dojazdowej w celu zamontowania rury odprowadzajacej wodę z rowu drogowego.

Postęp robót mostowych

MA 532- brukowanie skarpy przyczółka w osi E; rozkuwanie podpór technologicznych w osi B; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K1, K7, K4 i K5; montaż odwodnienia na segmencie K1i K2; deskowanie scianki zapleczowej w osi A i w osi E; deskowanie kapy chodnikowej na murze oporowym M2.1; monitorowanie pras hydraulicznych na segmencie K8.10/K4.13.
MD 532.1- montaż latarni na segmentach K9.1,K9.2 i K10.1;  podlewki pod słupki barier i balustrad na segmentach K9.1, K9.2 i K10.1.

Postęp robót branżowych

ul. Boryńska, Wodzisławska, 1 Maja - czyszczenie studni wpadowych,
SpSo1 - czyszczenie sepatatora,
Węzeł Mszana SPO, PPO Godów - montaż zestawów zasuw i wodomierzy w studniach wodomierzowych,
PA-27 - sprzątanie i czyszczenie przepustu,
PA-30 - wykonanie półek dla zwierząt,
KD 2-8, KD 9-16 czyszczenie kanalizacji,
548+897 - 567+223 -  przygotowanie kanalizacji do odbioru końcowego - czyszczenie, przegląd studni, uzupełnienie stopni.
Odsłon artykułów:
225855

Odwiedza nas 84 gości oraz 0 użytkowników.