. 2012 tydzień 27

Postęp robót drogowych

WYKOP: dla rowu -250m3.
PROFILOWANIE: poboczy - 400m2; rowu pod umocnieniem typu C; terenu; skarpy; nasypu pod obiektem, zjazdów.
HUMUSOWANIE: terenu -11500m2;  poboczy -600m2, pasa rozdziału - 1400m2.
UMOCNIENIE ROWU: typu typu A- 20mb; C-55mb.
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady;  zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego - 600m2; budowa ogrodzenia dróg - montaż siatki przeciw podkopywaniu i  płotków naprowadzających dla płazów i małych ssaków-4400mb; ułozenie kostki betonowej na chodnikach- 300m2;ułożenie krawężników- 15mb na ul. Powstańców; ułożenie krawężników na wjazdach; ułozenie kostki betonowej na wjazdach- 60m2; ulozenie obrzeży betonowych - 100mb; ułożenie na zjeździe DD30: krawężnika betonowego - 40mb i obrzeży oraz kostki betonowej; czyszczenie rowów; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 7000m2; fugowanie korytek ściekowych; koszenie trawy na poboczu i skarpie-6000m2; pielęgnacja i podlewanie trawy; plantowanie terenu; rozbiórka drogi tecnologocznej - 400m3; wykonanie połącznia nawierzchni bitumicznej z betonową;wykonanie oznakowania poziomego; materac kamienny - ułożenie warstwy z kruszywa 31,5/63mm - 1500m2; materac kamienny - rozkładanie geosiatki - 1500m2; porządkowanie terenu przyległego; opryskiwanie chwastów na skarpie środkiem chemicznym; opryskiwanie chwastów na narzucie kamiennym środkiem chemicznym; wykonanie dylatacji na połączeniu nawierzchni bitumicznej  z betonowa; podwójne powierzchniowe utrwalenie - poprawki; poszerzenie wjazdu; odkopywanie uszkodzonych kabli; naprawa rowu.

Postęp robót mostowych

MA 532- brukowanie skarpy przyczółka w osi E; rozkuwanie podpór technologicznych w osi B i D; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K1 i K7; montaż odwodnienia na segmencie K1i K2; rozdeskowanie segmentu K8.10; sprzężenie 50% przecznicy P3 segmentu K8.10; sprzężenie monolin segmentu K8.10; deskowanie podwaliny skarpy w osi A, deskowanie scianki zapleczowej w osi A i w osi E; monitorowanie pras hydraulicznych na segmencie K8.10/K4.13.
MD 532.1- montaż latarni na segmentach K9.1,K9.2 i K10.1;  podlewki pod słupki barier i balustrad na segmentach K9.1, K9.2 i K10.1.

Postęp robót branżowych

MOP płn.- montaż wyposażenia studzeniek wodomierzowych.
PPO Godów - montaż wyposażenia studzeniek wodomierzowych.
ul. 3-go Maja - czyszczenie kanalizacji.
SpSo1E - montaż wylotu i roboty ziemne; układanie kamienia; naprawa rur wokół kanalizacji.
SpSo3E -kamerowanie.
SpSo9 - czyszczenie i kamerowanie.
PA-23, PA-27 - wykonanie półek dla zwierząt.
ZB8, ZB9 -wypełnienie betonem przelewów burzowych.
Regulacja studni wzdłuż rzeki Mszanka
Odsłon artykułów:
225183

Odwiedza nas 82 gości oraz 0 użytkowników.