. 2012 tydzień 26

Postęp robót drogowych

WYKOP: dla rowu -300m3.

PROFILOWANIE: ZDR; poboczy - 2100m2; skarpy -1800m2; rowu.

HUMUSOWANIE: terenu-500 m2; poboczy -2700m2, rowów -1300m2; skarpy w miejscu braku wzrostu trawy - 1400m2.

UMOCNIENIE ROWU: typu typu A- 50mb; C-70mb;

Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego - 600m2; zagęszczenie podbudowy z kruszywa łamanego - 900m2;budowa ogrodzenia dróg - montaż płotków naprowadzających dla płazów i małych ssaków-5400mb; wymiana krawężnika - 40 mb; ułozenie kostki betonowej na chodnikach- 500m2 ;czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 7000m2; czyszczenie i mycie warstwy wiążącej- 2000m2; czyszczenie i fugowanie korytek ściekowych; koszenie trawy na poboczu i skarpie- 9000m2; pielęgnacja i podlewanie trawy; naprawa i umocnienie skarp; plantowanie terenu - 1800m2; rozbiórka i ponowne ułożenie chodnika; rozbiórka drogi tecnologocznej - 200m3; wykonanie nasypu pod obiektem; wykonanie oznakowania poziomego; materac kamienny - ułożenie warstwy z kruszywa grubości 20cm; naprawa oblicowania przpór drenażowych;naprawa ścieku; przebudowa ścieku w miejscu kolizji z barierą.

Postęp robót mostowych

WA 525 - przeczyszczenie obiektu z pozostałosci po piaskowaniu ścian pionowych wewnątrz obiektu; prace porządkowe pod obiektem, czyszczenie chodników po piaskowaniu ścian pod obiektem; oczyszczenie, mycie powierzchni do wykonania zabezpieczenia ścian pionowych powłokami akrylowymi pod obiektem; zabezpieczenie antykorozyjne powłoka malarską ścian pionowych w wewnątrz obiektu .

MD 531.1 - montaż brakujących listew usztywniających, bariery energochłonne poza obiektem.

MA 532- brukowanie skarpy przyczółka w osi E; rozkuwanie podpór technologicznych w osi B, D; montaż galerii do rewizji łożysk na podporze w osi C; naprawa ubytków i niwelacja spadków w osi odwodnienia płyty pomostu segmentów K1 i K7; układanie izolacji na płycie pomostowej segmentu K2; deskowanie schodów skarpowych na przyczółku w osi A; zbrojenie i betonowanie schodów skarpowych na przyczółku w osi A; osadzenie kotew balustrad, barier i latarni na kapie chodnikowej M2.2 - M2.4;montaż odwodnienia na segmencie K1;betonowanie na segmencie K8.10; pielęgnacja betonu na segmencie K8.10; rozdeskowanie segmentu K8.10; betonowanie kapy chodnikowej na murze oporowym M2.2 - M2.4 .

MD 532.1- montaż latarni na segmentach K9.1,K9.2 i K10.1; podlewki pod słupki barier i balustrad na segmentach K9.1, K9.2 i K10.1

WD 535 - wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem; dokończenie montażu listew usztywniających, barier energochłonnych poza obiektem.

WD 547 - uzupełnienie pasów usztywniajacych bariery energochłonne w pasie rozdziału poza obiektem;

Postęp robót branżowych

wr-14a,wr-14b, wr-17-montaż zaworów odpowietrzających na wodociągach

ul. Szybowa - czyszczenie i kamerowanie

ul. 1-go Maja Skrzyszów - czyszczenie i kamerowanie

SpSo1E - układanie rur fi400; montaż zastawek, izolacja, włazy; roboty ziemne; wykonanie rowu obiegowego w celu zabezpieczenia separatora.

SpSo3E - montaż zastawek i roboty ziemne;

PA-23- wykonanie półek dla zwierząt

Odsłon artykułów:
225222

Odwiedza nas 86 gości oraz 0 użytkowników.