. 2012 tydzień 22

Postęp robót drogowych

WYKOP: wykop dla rowu- 1300m3;

PROFILOWANIE: poboczy-400m2; KRZ- 1050m2; podbudowy z kruszywa łamanego- 1700m2.

HUMUSOWANIE: terenu- 2600m2; skarp- 3250m2; poboczy- 4150m2; rowu- 2300m2.

UMOCNIENIE ROWU: typu C- 120mb;

Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 430mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki - 480mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki przeciw podkopywaniu- 1100mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż płotków naprowadzających dla płazów i małych ssaków- 4150mb; ułożenie warstwy mrozoochronnej- 400m2; ułożenie kostki betonowej- 465m2; ułożenie obrzeży betonowych- 165mb; ułożenie krawężnika betonowego- 190mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 2000m2; ułożenie podbudowy chodnika- 500m2; wykonanie dodatkowego drenażu na półce- 60mb; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 300mb; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 10000m2; czyszczenie i spoinowanie korytek ściekowych w pasie rozdziału; rozbiórka drogi technologicznej- 2500m3; koszenie trawy w pasie rozdziału; koszenie trawy na poboczu skarpie- 1000m2; wymiana gruntu.

Postęp robót mostowych

WD 522- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barieroporęczy, naprawa uszkodzonych i uzupełnenie znaków pomiarowych reperów, uzupelnienie nawierzhni z żywic na podlewkach słupków barieroporęczy

WD 523- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barieroporęczy

WA 525- przygotowanie i wykonanie dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu (uzupełnienie projektu), przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrebie obiektu

MA 526- przygotowanie i wykonanie dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu (uzupełnienie projektu), przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu

MA 529- przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu

MA 532- wstrzymane roboty na obiekcie decyzją ŚWINB za wyjątkiem prac zabezpieczających, rozkuwanie oczepów pali technologicznych pod obiektem w osiach C-D; deskowanie, zbrojenie i betonowanie podbudowy drugiego i trzeciego biegu schodów skarpowych przy przyczółku w osi E; demontaż rusztowania przesuwnego nr 3; betonowanie podbudowy pod krawężnik muru oporowego M2.1-M2.4; demontaż żurawia wieżowego nr 1 i 3; montaż konsoli gzymsowych na murze oporowym M2.1-M2.4

MD 532.1- montaż latarni na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1; montaż barier na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1; przeróbka zbrojenia na segmencie K11; deskowanie stropu ścianki zaplecznej w osi L5; zasypka stopy podpory L2

WD 535- przygotowanie i wykonanie dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu (uzupełnienie projektu), przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrebie obiektu

WD 538- usunięcie graffiti na przyczółku w osi 3 oraz na filarze w pasie rozdziału- przygotowanie podłoża pod powłokę akrylową

WA 541- zabezpieczenie antykorozyjne powłoką akrylową ścian pionowych wewnątrz obiektu, naprawa zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych, prace porządkowe w obrębie obiektu

WD 549- przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu, naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barieroporęczy

WD 550- naprawa uszkodzonych i uzupełnienie znaków pomiarowych reperów

Postęp robót branżowych

TT-1, 7, 10, 19- przegląd przebudowanych urządzeń z TP SA

Rowy opaskowe- odbiory techniczne

Wr-1- przygotowanie rowów melioracyjnych do odbioru techniczneho

Wr-3, 6- montaż zaworów odpowietrzających

Zb 16- zabudowa wylotu mnicha

MOP PŁN, PŁD- montaż stopnic w studniach, czyszczenie oczyszczalni ścieków

PPO Godów- zabudowa wylotu kanalizacji deszczowej

Kolejówka- umocnienie

ul. Łokietka- kamerowanie i czyszczenie kanalizacji

Odsłon artykułów:
225831

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.