. 2012 tydzień 21

Postęp robót drogowych

WYKOP: wykop dla rowu- 750m3;
PROFILOWANIE: skarpy- 450m2; rowu- 700m2; KRZ- 1820m2; warstwy mrozoochronnej- 420m2; podbudowy z kruszywa łamanego- 800m2.
PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE: podbudowy z kruszywa łamanego- 2000m2;
HUMUSOWANIE: terenu- 2850m2; skarp- 4720m2; poboczy- 5540m2; rowu- 4020m2.
UMOCNIENIE ROWU: typu B- 300m2; typu C- 340mb;
Materac typ 1- ułożenie warstwy kruszywa: 31,5/63mm- 900m2; 0/63mm- 300m2;
Inne: Utrzymanie dróg technologicznych, poprzecznych i autostrady; prace porządkowe i zabezpieczające wzdłuż odcinka autostrady; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków- 3800mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż siatki - 1550mb; budowa ogrodzenia dróg- montaż słupków dla płotków naprowadzających dla płazów i małych ssaków- 4600mb; ułożenie warstwy mrozoochronnej- 1020m2; ułożenie kostki betonowej- 510m2; ułożenie krawężnika betonowego- 250mb; ułożenie maty przeciwerozyjnej- 200m2; plantowanie terenu- 900m2; montaż barier energochłonnych w rejonie przepustów- 320mb; wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego-300m2; wykonanie oznakowania poziomego-linie krawędziowe; wykonanie drenażu pod konstrukcją- 190mb; wykonanie georusztu- 200m2; czyszczenie i mycie warstwy ścieralnej- 8000m2; czyszczenie i spoinowanie korytek ściekowych w pasie rozdziału; rozbiórka drogi technologicznej- 1450m3; koszenie trawy w pasie rozdziału; obsypka rury- 60m3; wymiana gruntu- 150m2.

Postęp robót mostowych

WD 522- naprawa i uzupełnienie podlewek pod słupkami barieroporęczy
MA 524- prace porządkowe w obrębie obiektu, naprawa uszkodzonych i uzupełnienie znaków pomiarowych reperów
WA 525- przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnuych skarpowych w obrębie obiektu (uzupełnienie projektu)
MA 526-  uzupełnienie i wypełnienie styku przy krawężnikach z asfaltem twardolanym masą zalewową, naprawa uszkodzonych i uzupełnienie znaków pomiarowych reperów, przygotowanie i wykonanie dodatkowych schodów ewakuacyjnuych skarpowych w obrębie obiektu (uzupełnienie projektu)
WD 528- naprawa uszkodzonych i uzpełnienie znaków pomiarowych reperów
MA 529- naprawa uszkodzonych i uzupełnienie znaków pomiarowych reperów
MD 529.1- naprawa uszkodzonych i uzupełnienie znaków pomiarowych reperów, wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem przy drogach dojazdowych, montaż barier wbijanych odcinki łączące bariery mostowe z drogowymi, uzupełnienie i wypełnienie styku przy krawężnikach z asfaltem twardolanym masą zalewową, prace porządkowe w obrębie obiektu
WD 530- montaż barier wbijanych odcinki łaczące bariery mostowe z drogowymi, naprawa uszkodzonych i uzupełnienie znaków pomiarowych reperów
MA 532- wstrzymane roboty na obiekcie decyzją ŚWINB za wyjątkiem prac zabezpieczających, rozkuwanie oczepów pali technologicznych pod obiektem w osiach C-D; rozdeskowanie podbudowy pierwszego biegu pod schody skarpowe przy przyczółku w osi E; izolacja stopy fundamentowej w osi B; izolacja ściany przyczółka w osi A; kucie podlewek technologicznych na podporze w osi B; demontaż kozłów oporowych i deskowania wsporników skrzydeł przyczółka w osi A; deskowanie i zbrojenie podbudowy wydłżonego pierwszego biegu pod schody skarpowe przy przyczółku w osi E; demontaż rusztowania przesuwnego nr 3; betonowanie wydłużonego pierwszego biegu schodów skarpowych przy przyczółku w osi E; betonowaniekapy chodnikowej na murze oporowym M1
MD 532.1- montaż barier na segmencie: K9.1,K9.2 i K10.1; rozkuwanie stropu ścianki zaplecznej podpory w osi L5; montaż latarni na segmencie K9.1,K9.2 i K10.1; brukowanie półki skarpowej przy podporze L5
WD 535- przygotowanie i wykonanie dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu (uzupełnienie projektu)
MA 536- wymiana uszkodzonej deski gzymsowej w pasie rozdziału, wymiana skorodowanej deski bariery energochłonnej
WA 541- przygotowanie podłoża, wypełnienie ubytków i pęknieć zaprawą PCC pod powłokę akrylową ścian pionowych wewnątrz obiektu
WD 549- wykonanie barier wbijanych odcinki przejściowe poza obiektem, montaż poduszek zderzeniowych, przygotowanie do wykonania dodatkowych schodów ewakuacyjnych skarpowych w obrębie obiektu, naprawa uszkodzonych i uzupełnienie znaków pomiarowych reperów, przygotowanie i montaż balustrad dodatkowych schodów ewakuacyjnuych skarpowych w obrębie obiektu.

Postęp robót branżowych

R 22- roboty ziemne, umocnienie
RO- rekultywacja i humusowanie na rowach opaskowych
RO 85- szałowanie i zalewanie stopnia
RM 47- gurt
RM 56- gurt, wlot rowu do odbiornika
SpSo 13- ogrodzenie
KD IX- czyszczenie kanalizacji i uzupełnienire stopnic
od Wr6 do Wr21- uzupełneinei tablic, oznakowania zasuw wodociąg
MOP PŁN, PŁD- podłaczenie wodociągów, izolacja studni wodomierzowych, montaz urządzeń w studniach wodomierzowych
Węzeł Gorzyce-  czyszczenie kanalizacji i uzupełnienire stopnic
Kolejówka- szałowanie i zalewanie stopnia
Kościelniok- rekultywacja
ul. Wodzisławska- czyszczenie kanalizacji, kamerowanie
B03nn- montaż agregatu, pomiary kabli energetycznych
B06nn- pomiary kabli energetycznych
B07nn- uzunięcie kolizji z barierą energochłonną- odkopanie i przesunięcie kabli oświetleniowych i latarni, montaż agregatu
TT 8,9- przegląd przebudowanych urządzeń z TP SA

Odsłon artykułów:
225161

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.